QUY ĐỊNH CHUNG

(Áp dụng từ 10/09/2022)

1.

Sản phẩm phân phối


- Mega 6/45

- Power 6/55

- Max 3D

- Max 3D+

- Max 3D Pro

- Bingo18

Các sản phẩm khác sẽ được bổ sung theo chính sách của Vietlott và sự chấp thuận của Bộ Tài chính theo từng thời kỳ và được cập nhật liên tục trên Website/Ứng dụng.


2.

Thời gian hoạt động


- Thời gian mua vé: 6h00-21h55 tất cả các ngày trong tuần (trừ các trường hợp đặc biệt khác theo thông báo của Đại lý). Ngoài thời gian này, hệ thống Đại lý tạm ngừng nhận lệnh mua vé.

- Đối với sản phẩm Mega 6/45, Power 6/55, Max 3D, Max 3D+, Max 3D Pro, thời gian kết thúc bán vé của một kỳ quay số mở thưởng là trước thời điểm bắt đầu quay số mở thưởng của kỳ đó là 15 (mười lăm) phút.


Sau đây là lịch quay số mở thưởng:


STT Sản phẩm Lịch quay số mở thưởng Thời gian kết thúc bán vé của kỳ QSMT
1 Mega 6/45 18h00 các ngày thứ 4, thứ 6 và Chủ Nhật hàng tuần 17h45 các ngày thứ 4, thứ 6 và Chủ Nhật hàng tuần
2 Power 6/55 18h00 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần 17h45 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
3 Max 3D, Max 3D+ 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần 17h45 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
4 Max 3D Pro 18h00 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần 17h45 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần

- Đối với sản phẩm Bingo18, lịch quay số mở thưởng diễn ra từ 6h05 đến 21h55, từ Thứ Hai đến Chủ nhật, với tần suất quay số mở thưởng là 10 phút/ kỳ quay, bán vé liên tục trong suốt thời gian của mỗi kỳ quay số mở thưởng.


3.

Biểu phí dịch vụ thanh toán


   3.1 Phí SMS đặt vé

     - Vé cơ bản: miễn phí

     - Vé bao số: miễn phí

     - Vé trao may mắn: miễn phí

   3.2 Phí thanh toán

     - Các kênh thanh toán miễn phí:

       + Thanh toán bằng tài khoản VPBank

       + Thanh toán bằng tài khoản Viettel Money

       + Thanh toán bằng tài khoản VNPT Money

       + Thanh toán bằng tài khoản Hạn mức dự thưởng

       + Thanh toán bằng tài khoản Việt Á Bank

       + Thanh toán bằng tài khoản ZaloPay

       + Thanh toán bằng tài khoản VNPay

     - Các kênh thanh toán mất phí:

       + Thanh toán bằng tài khoản MoMo: 3%/giao dịch

       + Thanh toán bằng tài khoản MB Bank: 3%/giao dịch

   3.3 Phí nhận thưởng

STT LOẠI PHÍ MỨC PHÍ VNĐ (CHƯA VAT)
1 Phí nhận thưởng
2 Nhận thưởng bằng tài khoản VPBank Miễn phí
3 Nhận thưởng bằng tài khoản Viettel Money Miễn phí
4 Nhận thưởng bằng tài khoản VNPT Money Miễn phí
5 Nhận thưởng bằng tài khoản Hạn mức dự thưởng Miễn phí
6 Nhận thưởng bằng tài khoản MoMo Miễn phí
7 Nhận thưởng bằng tài khoản VNPay Miễn phí
8 Nhận thưởng bằng tài khoản MB Bank Miễn phí
9 Nhận thưởng bằng tài khoản Ngân hàng khác(*) 0.015% giá trị giao dịch (tối thiểu: 2.200đ/giao dịch gồm VAT)

(*) Phí này sẽ được VPBank (Ngân hàng của Đại lý) thu trực tiếp từ tài khoản thanh toán của khách hàng.

4.

Quy định về tham gia dự thưởng (mua vé)


Giới hạn tham gia dự thưởng tối đa trên Vietlott SMS:

- Sản phẩm QSMT theo ngày (Power 6/55, Mega 6/45, Max 3D, Max 3D Pro): 1.000.000đ/sản phẩm/ ngày.

- Sản phẩm QSMT nhanh (Bingo18): 1.000.000đ/sản phẩm/kỳ quay.


5.

Quy định về phương thức thanh toán mua vé


   5.1 Trong trường hợp Khách hàng sử dụng trực tiếp ứng dụng của Đại lý (ứng dụng Vietlott SMS) hoặc website m.vietlott-sms.vn để mua vé và thanh toán, Khách hàng có thể lựa chọn một trong các phương thức thanh toán sau:

     a. Tài khoản Hạn mức dự thưởng (HMDT): là tài khoản trả trước do Đại lý Vietlott SMS quản lý nhằm mục đích hỗ trợ khách hàng nạp tiền vào để mua vé và nhận thưởng nhanh chóng hơn.

     b. Tài khoản thanh toán liên kết của Ngân hàng hoặc Ví điện tử mà Đại lý có kết nối.


   5.2 Trong trường hợp Khách hàng sử dụng dịch vụ Vietlott SMS thông qua các kênh tích hợp từ bên thứ ba (ứng dụng Ngân hàng, Ví điện tử, hoặc các đối tác khác của Đại lý - thường gọi là kênh nhúng), Khách hàng chỉ có thể sử dụng phương thức thanh toán mặc định là Tài khoản ngân hàng/Ví điện tử được mở tại đơn vị hợp tác đó hoặc phương thức khác do đơn vị hợp tác đó quy định.


6.

Quy định về trả thưởng


   6.1 Đại lý trả thưởng qua phương thức chuyển khoản tới tài khoản nhận thưởng mặc định của khách hàng. Khách hàng chịu phí chuyển khoản (nếu có) áp dụng theo biểu phí hiện hành từ đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán của Đại lý.


   6.2 Quy định về thông báo trúng thưởng và xác nhận tài khoản nhận thưởng của Khách hàng:

     a. Thông báo trúng thưởng:

       - Đại lý sẽ thông báo chúc mừng Khách hàng trúng thưởng trong vòng 5 phút kể từ thời điểm Đại lý nhận được kết quả QSMT từ Vietlott.

       - Kết quả QSMT đối với sản phẩm quay số ngày sẽ có từ 18:30 đến 19:00; kết quả QSMT đối với sản phẩm quay số nhanh sẽ có sau kỳ quay 1 phút.

       - Hình thức thông báo trúng thưởng sẽ bao gồm:

         + Tin nhắn SMS thông báo trúng thưởng cho mã vé trúng thưởng, kỳ QSMT và giá trị trúng thưởng.

         + Thông báo qua ứng dụng Vietlott SMS.

     b. Xác nhận tài khoản nhận thưởng:

       - Đối với các giải thưởng dưới 10.000.000 đ, Khách hàng không cần phải xác nhận nhận thưởng.

       - Đối với các giải thưởng lớn hơn 10.000.000 đ và dưới 10.000.000.000 đ, Khách hàng sẽ nhận được tin nhắn SMS yêu cầu xác nhận nhận thưởng vào tài khoản nhận thưởng mặc định hoặc tài khoản nhận thưởng khác.

       Khách hàng có thể thực hiện nhắn tin vào đầu số 9969 để xác nhận theo cú pháp hướng dẫn được gửi cho Khách hàng trước đó.

     c. Trả thưởng:

       - Đối với các giải thưởng có giá trị dưới 10.000.000.000 đ: Đại lý sẽ thực hiện trả thưởng trong vòng 48h làm việc kể từ thời điểm tài khoản nhận thưởng của Khách hàng đủ điều kiện nhận thưởng.

       - Đối với các giải thưởng có giá trị từ 10 tỷ đồng trở lên: Đại lý sẽ liên hệ với Khách hàng để chúc mừng và xác nhận thông tin TKDT. Vietlott sẽ liên hệ trực tiếp khách hàng để thông báo về quy trình trả thưởng.


   6.3 Quy định về giới hạn chi trả thưởng tối đa vào các tài khoản Ngân hàng, Ví điện tử (căn cứ theo quy định về giới hạn chuyển tiền của Ngân hàng, ví điện tử cung cấp dịch vụ chi hộ):

STT Kênh giao dịch Hạn mức trả thưởng
1 Tài khoản ngân hàng 10.000.000.000đ
2 Tài khoản HMDT 10.000.000đ
3 Tài khoản Viettel Money 10.000.000đ
4 Tài khoản VNPT Money 10.000.000đ
5 Tài khoản MoMo 50.000.000đ
6 Tài khoản VNPay 10.000.000đ

   6.4 Trong trường hợp Khách hàng sử dụng dịch vụ Vietlott SMS thông qua các kênh tích hợp từ bên thứ ba, Khách hàng chỉ cài đặt được TKNT là tài khoản của đối tác hoặc tài khoản nhận thưởng khác mà đối tác đó quy định


   6.5 Thời gian trả thưởng tối đa là 05 (năm) ngày làm việc kể từ thời điểm tài khoản nhận thưởng của Khách hàng đủ điều kiện nhận thưởng.


   6.6 Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

7.

Quy định về rút tiền từ tài khoản Hạn mức dự thưởng về tài khoản ngân hàng


   7.1 Khách hàng có thể rút tiền từ tài khoản HMDT về tài khoản ngân hàng qua 2 hình thức:

     a. Hình thức tự động trên ứng dụng Vietlott SMS:

       - Khách hàng có thể lập yêu cầu rút tiền từ tài khoản HMDT về tài khoản nhận thưởng mặc định.

       - Đại lý sẽ thực hiện chi trả trong vòng 48h làm việc kể từ thời điểm khách hàng lập yêu cầu rút tiền.

     b. Hình thức thủ công:

       - Khách hàng có thể liên hệ với tổng đài CSKH 1900 599 822 để yêu cầu rút tiền về tài khoản ngân hàng.

       - Nhân viên CSKH sẽ hỗ trợ các thủ tục cần thiết.

       - Đại lý sẽ thực hiện chi trả trong vòng 12h làm việc kể từ thời điểm hồ sơ rút tiền được bộ phận CSKH xác nhận hoàn thành.


   7.2 Giới hạn giá trị rút tiền:

     a. Yêu cầu rút tiền tự động trên ứng dụng Vietlott SMS:

       - Giá trị tối thiểu: 100.000 đ/lần.

       - Giá trị tối đa:

         + 50% tổng giá trị của 5 lần (lũy kế) khách hàng chủ động nạp vào. Đến lần nạp thứ 6 (lũy kế) số tiền có thể rút sẽ trở về về 0đ.

         + 100% giá trị số tiền nạp vào qua hình thức trả thưởng vào tài khoản HMDT.

     b. Yêu cầu rút tiền thủ công:

       - Chỉ hỗ trợ với các trường hợp nạp nhầm tiền vào HMDT

       - Giá trị tối thiểu: 3.000.000đ/đơn hoàn tiền

       - Giá trị tối đa: toàn bộ số dư HMDT của Khách hàng.


   7.3 Phí rút tiền:

     - Tài khoản nhận tiền tại ngân hàng VPBank: không có giới hạn và miễn phí.

     - Tài khoản nhận tiền tại các ngân hàng trong hệ thống chuyển tiền nhanh NAPAS: tối đa 10.000.000 đ và phí chuyển khoản là 2.200đ/giao dịch.

     - Tài khoản nhận tiền ngoài hệ thống chuyển tiền nhanh NAPAS: áp dụng theo quy định tính phí chuyển tiền liên ngân hàng của Ngân hàng.


8.

Giá cước gọi đầu số CSKH 1900 599 822


- Giá cước: 1.500đ/phút


- Đối tượng áp dụng: Khách hàng gọi đến đầu số 1900 599 822