SẢN PHẨM MEGA 6/45

1.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM MEGA 6/45


Chỉ từ 10.000 đồng, chọn 6 số từ 01-45 để có cơ hội trúng thưởng Jackpot từ 12 tỷ đồng.

MEGA 6/45 quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 4, thứ 6 và Chủ Nhật hàng tuần.

Xem hướng dẫn chơi TẠI ĐÂY..


2.

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG


1. Gồm 4 hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 01 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để lựa chọn ra bộ số trúng thưởng gồm 6 số trong các số từ 01 đến 45.

2. Cơ cấu giải thưởng cụ thể như sau:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Đặc biệt O O O O O O (Tối thiểu 12 tỷ và tích lũy)
Giải Nhất O O O O O 10.000.000
Giải Nhì O O O O 300.000
Giải Ba O O O 30.000

  Ghi chú: O là các số trùng với kết quả quay số mở thưởng, không theo thứ tự

  - Trong trường hợp vé của người trúng thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng thì người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng cao nhất.

  - Trong trường hợp có nhiều người trúng thưởng giải Đặc biệt thì giải Đặc biệt được chia đều theo tỷ lệ giá trị tham gia dự thưởng của người trúng thưởng.

  - Giá trị lĩnh thưởng của các giải thưởng từ Giải Nhất đến Giải Ba được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.


  - Với cách chơi Bao 5:

Điều kiện Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Trúng 2 số 120.000
Trúng 3 số 2.010.000
Trúng 4 số 31.400.000
Trúng 5 số Jackpot + 390 Triệu Đồng

  - Với cách chơi Bao 7:

Điều kiện Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Trúng 3 số 120.000
Trúng 4 số 1.020.000
Trúng 5 số 21.500.000
Trúng 6 số Jackpot + 60 Triệu Đồng

  - Với cách chơi Bao 8:

Điều kiện Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Trúng 3 số 300.000
Trúng 4 số 2.280.000
Trúng 5 số 34.800.000
Trúng 6 số Jackpot 1* + 124,5 Triệu Đồng

  - Với cách chơi Bao 9:

Điều kiện Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Trúng 3 số 600.000
Trúng 4 số 4.200.000
Trúng 5 số 50.200.000
Trúng 6 số Jackpot + 194,1 Triệu Đồng