CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN


Đại lý cam kết cung cấp đến khách hàng dịch vụ phân phối XSTC số điện toán qua điện thoại di động (hình thức SMS) một phương thức vượt trội, uy tín và đáng tin cậy nhằm giúp cho việc tham gia dịch vu Vietlott SMS của khách hàng trở nên dễ dàng hơn. Trong đó bao gồm cả việc đảm bảo tính bảo mật đối với tất cả các thông tin cá nhân của chính họ.
Bằng việc đăng ký Tài khoản dự thưởng (TKDT) để sử dụng dịch vụ Vietlott SMS, đồng nghĩa là Quý khách đã thừa nhận, đồng ý tuân thủ và tin tưởng vào chính sách bảo mật này, cũng như những chỉnh sửa, thay đổi đi kèm. Đại lý đề nghị Quý khách nên xem trước nội dung “Chính sách bảo mật thông tin” dưới đây trước khi truy cập các nội dung khác trên website hay ứng dụng của Đại lý.
Trong quá trình quản lý thông tin, Đại lý luôn tuân thủ theo các Nguyên tắc bảo mật sau đây

 1. “Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam” hay “Vietlott” là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán trong phạm vi toàn quốc theo quy định của pháp luật.

 2. “Xổ số tự chọn số điện toán” hay "XSTC" là loại hình xổ số được Vietlott phát hành, cho phép Khách hàng lựa chọn một hoặc một số con số để tham gia dự thưởng theo Thể lệ tham gia dự thưởng đối với từng loại hình sản phẩm do Vietlott công bố.

 3. “Dịch vụ phân phối XSTC số điện toán qua điện thoại di động (hình thức SMS)” hay "Vietlott SMS" là dịch vụ cho phép khách hàng thực hiện các giao dịch mua vé XSTC trên tài khoản dự thưởng thông qua hình thức SMS.

 4. “Liên danh Tổng công ty Viễn thông MobiFone và Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện (CTIN)”, “Liên danh Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện (CTIN) và Tổng công ty Truyền thông (VNPT-Media)”, “Liên danh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) và Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật Số Việt (VDI)” hay "Đại lý" là đơn vị được Vietlott chấp nhận làm Đại lý Xổ số tự chọn số điện toán qua điện thoại di động (hình thức SMS).

 5. “Khách hàng” là những cá nhân sử dụng thuê bao di động trên mạng Viễn thông MobiFone, VinaPhone, Viettel thuộc đối tượng được phép tham gia dự thưởng vé XSTC do Vietlott phát hành.

 6. “Tài khoản tham gia dự thưởng” hay “Tài khoản dự thưởng” hay "TKDT" là tài khoản của người tham gia dự thưởng xổ số tự chọn số điện toán thông qua điện thoại di động được đăng ký với Vietlott để tham gia dự thưởng.

 7. “Tham gia dự thưởng” hay “TGDT” là quá trình khách hàng sử dụng tài khoản dự thưởng để tham gia chọn bộ số và gửi tin nhắn SMS đặt vé đến Đại lý.

  1. Các thông tin thu thập thông qua đăng ký TKDT sẽ giúp Đại lý:

     ○ Hỗ trợ khách hàng khi đăng ký sử dụng dịch vụ Vietlott SMS;

     ○ Giải đáp thắc mắc của khách hàng;

     ○ Thực hiện các khảo sát người dùng để nâng cao chất lượng dịch vụ; Xem xét và nâng cấp nội dung và giao diện của website/ứng dụng;

     ○ Đảm bảo an toàn thông tin và hỗ trợ các các giao dịch thanh toán trực tuyến của khách hàng;

     ○ Thực hiện các bản khảo sát khách hàng;

     ○ Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến dịch vụ của Đại lý.

 2. Thông tin Đại lý thu thập về khách hàng tuân thủ quy định của pháp luật đối với loại hình dịch vụ mà Đại lý cung cấp

 3. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin được yêu cầu, hoặc có liên quan đến việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ, mục đích kinh doanh và nhằm hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng.

 4. Đối với khách hàng trực tuyến, Đại lý có thể thu thập những thông tin như địa chỉ IP, loại hệ điều hành khách hàng đang sử dụng, thời điểm và thời gian khách hàng truy cập vào dịch vụ, địa điểm truy cập Internet và các đề mục khách hàng đã truy cập trong ứng dụng của Đại lý với mục đích theo dõi việc sử dụng, hoàn thiện dịch vụ và hơn thế nữa là có thể cải thiện trải nghiệm của khách hàng.

 1. Đại lý chỉ sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng theo đúng mục đích thu thập, hoặc vì các mục đích khác mà khách hàng đồng ý, hoặc trong các trường hợp mà pháp luật quy định. Điều này có thể bao gồm việc chia sẻ thông tin cá nhân với người đại diện hoặc với các nhà cung cấp dịch vụ của Đại lý. Đại lý sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bất kỳ tổ chức nào bên ngoài Đại lý với mục đích tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ, nếu không có sự chấp thuận từ phía khách hàng.

 2. Trong một số trường hợp, trong khuôn khổ của pháp luật, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin của khách hàng trong nội bộ Đại lý nhằm cung cấp cho khách hàng những thông tin ưu đãi về các sản phẩm và dịch vụ khác. Khách hàng có quyền lựa chọn từ chối việc nhận các thông tin ưu đãi nêu trên.

 3. Đại lý có thể sẽ cần phân tích thông tin khách hàng nhằm nắm bắt tốt hơn các nhu cầu của khách hàng và các loại sản phẩm, dịch vụ cũng như các chương trình khuyến mãi mà khách hàng có thể sẽ quan tâm đến.

 4. Đại lý sẽ giữ thông tin cá nhân của khách hàng cho đến khi chúng không còn cần thiết để đáp ứng các mục đích thu thập hoặc khi pháp luật có quy định.

 5. Đại lý tập trung vào việc đảm bảo hồ sơ TKDT của khách hàng luôn chính xác và được cập nhật liên tục, việc đó là cần thiết để có thể đạt được các mục đích sử dụng của thông tin.

 1. Đại lý sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng bằng những phương thức bảo vệ an ninh phù hợp với mức độ quan trọng của thông tin, ngăn chặn hành vi truy cập, công bố, sửa đổi hoặc sử dụng thông tin trái phép.

 2. Đại lý chịu trách nhiệm đối với thông tin cá nhân thuộc quyền sở hữu của Đại lý, bao gồm các thông tin được chuyển đến các nhà cung cấp dịch vụ hiện đang thực hiện nhiệm vụ thay mặt chúng tôi. Khi chia sẻ thông tin cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ, họ có trách nhiệm bảo vệ thông tin bằng những biện pháp phù hợp với thực tiễn và chính sách bảo mật của Đại lý.

 1. Đại lý cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Quý khách bằng mọi cách thức có thể. Đại lý sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin theo chuẩn quốc tế nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.

 2. Đại lý sẽ đảm bảo thông tin về chính sách bảo mật và thực tiễn việc quản lý thông tin cá nhân của Đại lý dễ dàng truy cập đối với khách hàng.

 3. Đại lý sẽ đảm bảo thông tin trúng thưởng của khách hàng được bảo mật đến thời điểm trao thưởng.

 4. Dựa trên yêu cầu bằng văn bản của khách hàng, Đại lý sẽ cung cấp cho khách hàng quyền truy cập hợp lý vào thông tin cá nhân của khách hàng và bảng mô tả về việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin, như yêu cầu hoặc theo đúng quy định của pháp luật. Khách hàng cũng có thể xác minh tính chính xác và đầy đủ của thông tin và yêu cầu được sửa đổi hoặc xóa bỏ, nều phù hợp với quy định của dịch vụ hoặc được pháp luật cho phép.