ĐIỀU KHOẢN

 1. Thỏa thuận này quy định các điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ (sau đây được gọi tắt là “Điều khoản sử dụng”) giữa Liên danh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) và Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật Số Việt (VDI), với tư cách là Đại lý Xổ số tự chọn số điện toán Vietlott qua điện thoại di động (hình thức SMS), chính thức và duy nhất dành cho thuê bao di động Viettel và Người sử dụng, với tư cách là Khách hàng, trên website info.vietlott-sms.vn, phiên bản web trên điện thoại của dịch vụ (vietlott-sms.vn) và Ứng dụng Vietlott SMS của Đại lý hoặc trên Ứng dụng của bên thứ ba là đơn vị hợp tác của Đại lý.

 2. Trước khi sử dụng dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của dịch vụ, Khách hàng đảm bảo đã đọc rõ và đồng ý với nội dung Điều khoản sử dụng này.

 3. Nếu không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của chúng tôi, Khách hàng vui lòng không đăng ký/kích hoạt dịch vụ hoặc hủy dịch vụ và tháo gỡ ứng dụng ra khỏi thiết bị di động. Khi đã đăng ký thành công tài khoản dự thưởng thì có nghĩa là Khách hàng đã hoàn toàn đồng ý với tất cả các Điều khoản sử dụng này.

 4. Đại lý có thể sửa đổi nội dung Điều khoản dịch vụ này vào bất cứ thời gian nào. Những thay đổi trong Điều khoản dịch vụ này sẽ được cập nhật và đăng tải tại Mục “Điều khoản dịch vụ” trên website info.vietlott-sms.vn, Ứng dụng Vietlott SMS và phiên bản web trên điện thoại (vietlott-sms.vn) của dịch vụ.

 5. Trường hợp Khách hàng không đồng ý với nội dung thay đổi thì có thể chấm dứt sử dụng dịch vụ. Việc Khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ sau thời hạn thông báo về các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều khoản sử dụng đồng nghĩa với việc Khách hàng đã chấp nhận các nội dung sửa đổi, bổ sung đó.

 1. “Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam” hay “Vietlott” là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán trong phạm vi toàn quốc theo quy định của pháp luật.

 2. “Thể lệ tham gia dự thưởng” hay “Thể lệ” là các quy định do Vietlott ban hành và công bố công khai để hướng dẫn việc tham gia dự thưởng sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán.

 3. “Xổ số tự chọn số điện toán” hay "XSTC" là loại hình xổ số được Vietlott phát hành, cho phép Khách hàng lựa chọn một hoặc một số con số để tham gia dự thưởng theo Thể lệ tham gia dự thưởng đối với từng loại hình sản phẩm do Vietlott công bố.

 4. “Liên danh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) và Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật Số Việt (VDI)” hay "Đại lý" là đơn vị được Vietlott chấp nhận làm Đại lý Xổ số tự chọn số điện toán qua điện thoại di động (hình thức SMS).

 5. “Ngày” là ngày trong tuần tính theo dương lịch, không bao gồm các ngày thứ Bảy, Chủ nhật, các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 6. “Tài khoản tham gia dự thưởng” hay “Tài khoản dự thưởng” hay "TKDT" là tài khoản của người tham gia dự thưởng xổ số tự chọn số điện toán thông qua điện thoại di động được đăng ký với Vietlott và Đại lý chính thức của Vietlott để tham gia dự thưởng.

 7. “Khách hàng” là những cá nhân sử dụng thuê bao di động trên mạng Viễn thông Viettel thuộc đối tượng được phép tham gia dự thưởng vé XSTC do Vietlott phát hành.

 8. “Giấy Tờ Cá Nhân Hợp Lệ” hay "GTCN" nghĩa là:

   a. Chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân có hiệu lực, hoặc

   b. Hộ chiếu hợp lệ.

 9. “Hạn mức dự thưởng” hay "HMDT" là giá trị được Đại lý ghi nhận tương ứng với khoản tiền khách hàng nộp trước vào tài khoản ngân hàng của Đại lý để phục vụ việc mua vé XSTC. Giá trị này được giảm trừ tương đương với giá trị tham gia dự thưởng của khách hàng sau khi khách hàng tham gia dự thưởng thành công.

 10. “Tham gia dự thưởng” hay “TGDT” là quá trình khách hàng sử dụng tài khoản dự thưởng để tham gia chọn bộ số và gửi tin nhắn SMS đặt vé đến Đại lý.

 11. “Mức giá trị dự thưởng giới hạn” hay “Giới hạn TGDT” là giá trị tham gia dự thưởng tối đa của khách hàng trong ngày theo từng sản phẩm theo quy định của Vietlott trong từng thời kỳ.

 12. “Dịch vụ phân phối XSTC số điện toán qua điện thoại di động (hình thức SMS)” hay "Vietlott SMS" là dịch vụ cho phép khách hàng thực hiện các giao dịch mua vé XSTC trên tài khoản dự thưởng thông qua hình thức SMS.

 13. Đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán là các ngân hàng hoặc tổ chức trung gian thanh toán được Đại lý lựa chọn để cung cấp dịch vụ thanh toán giao dịch mua vé XSTC giữa khách hàng và Đại lý.

 14. Tài khoản thanh toán liên kết là tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử mở tại các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán của Đại lý mà khách hàng thực hiện liên kết với tài khoản dự thưởng dùng để thanh toán giao dịch mua vé XSTC.

 15. Tính năng hỗ trợ là các tính năng do Đại Lý nghiên cứu, phát triển và tích hợp trên mục tiện ích của ứng dụng Vietlott SMS để nâng cao trải nghiệm của khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ.

 16. “Các sản phẩm của Vietlott SMS” là các sản phẩm XSTC do Vietlott phát hành và cho phép Đại lý kinh doanh trên kênh điện thoại Vietlott SMS, bao gồm: Power 6/55, Mega 6/45, Max 3D, Max3D+, Max 3D Pro và Bingo18. Vietlott có quyền thay đổi, phát hành bổ sung các sản phẩm XSTC theo chính sách kinh doanh của Vietlott hoặc theo quy định của pháp luật tại từng thời kỳ.

 Chính sách Riêng tư (được gọi tắt là “Chính sách”) của Liên danh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) và Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật Số Việt (VDI), với tư cách là Đại lý Xổ số tự chọn số điện toán Vietlott qua điện thoại di động (hình thức SMS), chính thức và duy nhất dành cho thuê bao di động Viettel và Người sử dụng, với tư cách là Khách hàng, trên website info.vietlott-sms.vn, phiên bản web trên điện thoại của dịch vụ (vietlott-sms.vn) và Ứng dụng Vietlott SMS của Đại lý hoặc trên Ứng dụng của bên thứ ba là đơn vị hợp tác của Đại lý (“được gọi tắt là “Dịch vụ”). Chúng tôi khuyến nghị Quý Khách đọc kỹ Chính sách riêng tư này và qua đó đưa ra các quyết định phù hợp. Bằng việc truy cập và/hoặc đăng ký, sử dụng Dịch vụ Vietlott SMS của Chúng tôi, Quý Khách xác nhận rằng Quý Khách đã đọc, hiểu và đồng ý với Chính sách Riêng Tư này, nguyên tắc thu thập và xử lý thông tin được trình bày trong đó. Vietlott SMS có thể điều chỉnh Chính sách Riêng tư vào bất kỳ thời điểm nào để phù hợp với hoạt động kinh doanh, cung cấp Dịch vụ và để tuân thủ quy định của pháp luật. Chúng tôi sẽ đăng tải Chính sách được điều chỉnh trên website của Dịch vụ Vietlott SMS và việc điều chỉnh sẽ có hiệu lực tại thời điểm đăng tải.

 1. Định nghĩa

   1.1. “Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam” hay “Vietlott” là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán trong phạm vi toàn quốc theo quy định của pháp luật.

   1.2. “Xổ số tự chọn số điện toán” hay "XSTC" là loại hình xổ số được Vietlott phát hành, cho phép Khách hàng lựa chọn một hoặc một số con số để tham gia dự thưởng theo Thể lệ tham gia dự thưởng đối với từng loại hình sản phẩm do Vietlott công bố.

   1.3. “Đại lý” là đơn vị được Vietlott chấp nhận làm Đại lý Xổ số tự chọn số điện toán qua điện thoại di động (hình thức SMS).

   1.4. “Khách hàng/Quý Khách”: là những cá nhân sử dụng thuê bao di động trên mạng Viễn thông Viettel thuộc đối tượng được phép tham gia dự thưởng vé XSTC do Vietlott phát hành.

   1.5. “Sản phẩm/dịch vụ”: bao gồm tất cả sản phẩm dịch vụ của Vietlott SMS.

   1.6. “Chúng tôi”: được dùng để chỉ Vietlott SMS.

 2. Các thông tin của Quý Khách được Vietlott SMS thu thập

   Dưới đây là các thông tin cá nhân của Quý Khách mà Chúng tôi thu thập thông qua tương tác và hành vi sử dụng Dịch vụ của Quý Khách với Chúng tôi. Bằng việc chấp nhận Chính sách riêng tư này, Quý Khách đồng ý cho Chúng tôi thu thập và xử lý những thông tin, dữ liệu cá nhân của Quý Khách như sau:

   a. Thông tin cá nhân: như Tên, Địa chỉ, Số điện thoại, Email, tên tài khoản, hình ảnh, giới tính.

   b. Thông tin giao dịch và thông tin tài chính: Chúng tôi thu thập và lưu trữ thông tin Quý Khách cung cấp cho Chúng tôi khi sử dụng các Dịch vụ Vietlott SMS, bao gồm:

     (i) Thông tin Quý Khách cung cấp khi mở tài khoản;

     (ii) Các Thông tin Quý Khách đăng ký, cập nhật trong quá trình sử dụng Dịch vụ;

     (iii) Thông tin về các giao dịch và hoạt động của Quý Khách;

     (iv) Thông tin tài chính bao gồm nhưng không giới hạn thông tin các tài khoản ngân hàng và/hoặc số thẻ ghi nợ/tín dụng mà Quý Khách sử dụng hoặc liên kết với Dịch vụ;

     (v) Thông tin khi Quý Khách liên hệ với Vietlott SMS qua email, tổng đài, ứng dụng, trang Web và tài khoản mạng xã hội của Vietlott SMS; thông tin nhận diện khuôn mặt và/hoặc vân tay, trạng thái tài khoản.

     (vi) Khảo sát khi Quý Khách thực hiện tính năng khảo sát trên Ứng dụng Vietlott SMS.

   c. Thông tin thương mại: Thông tin hành vi giao dịch thanh toán, lịch sử giao dịch và thông tin sản phẩm của Quý Khách trên websites, Ứng dụng Vietlott SMS và các tương tác khác.

   d. Thông tin sinh trắc học: Khi Quý Khách đồng ý sử dụng dịch vụ, Chúng tôi thu thập dữ liệu vân tay và/hoặc khuôn mặt để xác thực tài khoản.

   e. Thông tin qua việc sử dụng thiết bị di động và xác thực Người dùng

     (i) Thông tin về các tương tác của Quý Khách đối với Dịch vụ Vietlott SMS. Chúng tôi có thể đánh giá các thiết bị mà Quý Khách dùng như máy tính, điện thoại và các thiết bị khác khi truy cập sử dụng Dịch vụ.

     (ii) Hành vi trên không gian mạng: Khi Quý Khách sử dụng Sản phẩm/dịch vụ Vietlott SMS, Vietlott SMS thu thập những thông tin được gửi đến Chúng tôi từ các thiết bị máy tính, điện thoại hoặc các thiết bị khác mà Quý Khách sử dụng để truy cập. Các thông tin này bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau: dữ liệu về các trang website Quý Khách truy cập, địa chỉ IP của máy tính, định danh thiết bị, loại thiết bị, múi giờ, hệ điều hành, độ phân giải màn hình và thông tin máy tính và thiết bị mạng, các dữ liệu cơ bản khác.

   f. Các dữ liệu được suy luận: Chúng tôi có thể suy luận thông tin về Quý Khách như sở thích và hành vi mua bán, dựa trên giao dịch và tương tác của Quý Khách với Dịch vụ của Chúng tôi

   g. Thông tin từ các nguồn khác

   Quý Khách có thể sẽ cung cấp thông tin thông qua việc truy cập thông tin cá nhân được lưu trữ bởi bên thứ ba, chẳng hạn như bên cung cấp dịch vụ xác thực thông tin, các nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ, các trang thông tin điện tử, mạng xã hội ... Thông qua đó, Chúng tôi có thể nhận được các thông tin được kiểm soát từ các bên thứ ba này và Quý Khách đồng ý rằng Chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và sử dụng các thông tin này căn cứ theo Chính sách Riêng tư.

   Các thông tin, dữ liệu của Quý Khách mà Chúng tôi nêu trên bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm là những dữ liệu có liên quan đến quyền riêng tư của Quý Khách như thông tin về tài khoản, số dư, giao dịch của Quý Khách khi sử dụng Dịch vụ, dữ liệu về vị trí cá nhân của Quý Khách. Chúng tôi cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân nhạy cảm của Quý Khách theo quy định của pháp luật.

 3. Mục đích thu thập thông tin

   Quý Khách đồng ý rằng Vietlott SMS có quyền ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy và bất kỳ hành động xử lý dữ liệu cá nhân nào khác của Quý Khách được Vietlott SMS thu thập nêu tại Chính sách này cho các mục đích sau:

   a) Xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

   b) Cung cấp Dịch vụ của Chúng tôi: Ví dụ, để xử lý các giao dịch liên quan tới Dịch vụ (nạp tiền, rút tiền, thanh toán và các giao dịch khác), gửi thông báo kết quả/trạng thái các giao dịch của Quý Khách; xác thực thông tin và định danh Khách hàng; hiển thị thông tin tài khoản, nhằm đánh giá, xếp hạng Quý Khách liên quan đến các Dịch vụ của Chúng tôi; xác nhận tài khoản; hỗ trợ khách hàng; chuyển câu hỏi của Quý Khách đến người hỗ trợ phù hợp; điều tra và giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của Quý Khách; kiểm tra, đối chiếu tính chuẩn xác của thông tin, khả năng thanh toán và xác thực thông tin với bên thứ ba…;

   c) Theo dõi và cải thiện dịch vụ hỗ trợ khách hàng của Vietlott SMS: Ví dụ, phát triển sản phẩm và tính năng mới; để phân tích khách hàng, quản lý Dịch vụ, để vận hành dịch vụ (xử lý lỗi hệ thống, phân tích dữ liệu, thử nghiệm, nghiên cứu và thống kê để đánh giá hiệu quả của Dịch vụ);

   d) Quảng cáo, tiếp thị dựa trên sở thích, thói quen sử dụng dịch vụ của Quý Khách: Vietlott SMS có thể sử dụng thông tin thu thập được để quảng bá với Quý Khách về các Sản phẩm dịch vụ, chương trình khuyến mại, nghiên cứu, khảo sát, tin tức, thông tin cập nhật, các sự kiện, cuộc thi có thưởng, trao các phần thưởng có liên quan, các quảng cáo và nội dung có liên quan về Sản phẩm/Dịch vụ của Vietlott SMS và dịch vụ của các đối tác khác. Bằng việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ và đồng ý với Chính sách này, Quý Khách đồng ý nhận email, tin nhắn và bản tin định kỳ của Chúng tôi với tần suất tùy thuộc vào chính sách của Chúng tôi theo từng thời kỳ và phù hợp với quy định pháp luật. Trường hợp Quý Khách không muốn nhận những thông báo, quảng cáo từ Chúng tôi, Quý Khách có thể làm theo những hướng dẫn được Chúng tôi cung cấp để từ chối nhận các thông tin này;

   e) Kiểm soát, ngăn chặn hoặc khắc phục các hành vi gian lận, lừa đảo hay những hoạt động vi phạm, bất hợp pháp: Chúng tôi phân tích rủi ro, phòng ngừa hành vi gian lận và quản trị rủi ro để bảo vệ khách hàng, bảo vệ hoạt động kinh doanh của Chúng tôi, bao gồm gian lận, lừa đảo liên quan đến cả các Đối tác, Đơn vị chấp nhận thanh toán.

   f) Liên hệ với Quý Khách: Chúng tôi có thể liên hệ với Quý Khách khi cần thiết, ví dụ như trả lời thắc mắc và yêu cầu của Quý Khách qua Tổng đài Chăm sóc Khách hàng;

   g) Nghiên cứu và phát triển: Vietlott SMS có thể sử dụng thông tin thu thập được để phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm nhằm mục đích:

     (i) Cải thiện và tăng cường sự an toàn và an ninh cho các Sản phẩm/dịch vụ của Vietlott SMS;

     (ii) Phát triển các tính năng của Sản phẩm/dịch vụ mới;

     (iii) Hỗ trợ các giải pháp thanh toán và tài chính liên quan đến các Sản phẩm/Dịch vụ của Vietlott SMS.

   h) Tạo tài khoản liên kết giữa Tài khoản của Quý Khách và tài khoản của Bên thứ ba: Ví dụ như tài khoản mạng xã hội, tài khoản mở tại một tổ chức tài chính trên cơ sở đồng ý của Quý Khách;

   i) Gửi cho Quý Khách những thông tin phù hợp với địa điểm: Khi Quý Khách đồng ý cho Chúng tôi theo dõi địa điểm của Quý Khách, Chúng tôi có thể nâng cao tính bảo mật cho Dịch vụ và cá nhân hóa Dịch vụ của Chúng tôi, ví dụ, cá nhân hóa nội dung, đưa ra lựa chọn phù hợp với địa điểm, tính năng của quảng cáo, tìm kiếm.

   j) Ghi nhớ lựa chọn của Quý Khách: Chúng tôi có thể ghi nhớ lựa chọn của Quý Khách để sử dụng cho các lần sử dụng dịch vụ tiếp theo.

   k) Cá nhân hóa trải nghiệm của Quý Khách: Khi Quý Khách sử dụng dịch vụ, Chúng tôi có thể sử dụng công nghệ theo dõi như cookies. Thời gian bắt đầu xử lý dữ liệu kể từ khi Quý Khách đồng ý và kết thúc tại thời điểm phù hợp theo chính sách của Chúng tôi.

 4. Thay đổi thông tin cá nhân

   Quý Khách có thể kiểm tra, cập nhật và điều chỉnh thông tin cá nhân của mình vào bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập vào ứng dụng Vietlott SMS hoặc liên hệ Tổng đài CSKH 1900 599 822 (1,500đ/phút) để được hướng dẫn. Trong trường hợp Quý Khách đóng tài khoản Vietlott SMS, Chúng tôi sẽ vẫn lưu giữ thông tin của Quý Khách trong một khoảng thời gian nào đó nhằm phục vụ cho việc giải quyết tranh chấp, khắc phục sự cố, xử lý các vấn đề truy thu, theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước hoặc thực hiện những hoạt động khác không trái quy định của pháp luật.

 5. Bảo vệ và lưu trữ thông tin

   Chúng tôi lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân của Quý Khách tại các máy chủ hệ thống và được bảo đảm an toàn theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Các hoạt động tương tác trực tiếp với các máy chủ (server) và máy móc đặt tại các Trung tâm dữ liệu (Data Center) đều phải tuân thủ chặt chẽ các quy định và quy trình về an toàn, an ninh và bảo mật theo quy định; đáp ứng các yêu cầu về an toàn và bảo mật công nghệ thông tin theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tiêu chuẩn an ninh, an toàn, bảo mật quốc tế khác.

 6. Chia sẻ và tiết lộ thông tin

   6.1. Ngoài các mục đích được nêu trong chính sách này, Vietlott SMS cam kết không bán, chuyển nhượng, cho thuê, tiết lộ, chia sẻ thông tin của Quý Khách cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự chấp thuận của Quý Khách hoặc theo đúng quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   6.2 Mục đích chia sẻ và tiết lộ thông tin:

     a) Với bên thứ ba: Chia sẻ thông tin của Quý Khách với bên thứ ba là:

       - Các đối tác, doanh nghiệp hợp tác, nhà thầu, với VIetlott SMS để cung cấp các Sản phẩm/dịch vụ;

       - Tổ chức tài chính khác, để hợp tác phát triển sản phẩm dịch vụ;

       - Các ứng dụng hoặc trang web khác tích hợp API hoặc dịch vụ của Vietlott SMS; hoặc các ứng dụng hoặc các trang web có API hoặc dịch vụ mà Vietlott SMS tích hợp;

       - Các đối tác doanh nghiệp của Vietlott SMS cung cấp các dịch vụ chuyên biệt.

       - Đối tác và Đơn vị chấp nhận thanh toán: Để thực hiện giao dịch thanh toán trực tuyến;

     Trong trường hợp Vietlott SMS chia sẻ thông tin với các bên thứ ba, để đảm bảo việc bảo mật thông tin của Quý Khách, giữa Vietlott SMS và các bên thứ ba sẽ quy định rõ ràng và nghiêm ngặt các yêu cầu với việc các bên thứ ba phải có nghĩa vụ bảo mật các thông tin của Quý Khách dựa trên các điều khoản và điều kiện mà Vietlott SMS đã cam kết với Quý Khách theo quy định của Chính sách này

     b) Với công chúng khi Quý Khách gửi nội dung lên diễn đàn công cộng do Vietlott SMS lập hoặc các diễn đàn khác bao gồm cả các thông tin được Quý Khách đăng tải trên các diễn đàn công cộng như Fanpage của Vietlott SMS trên Facebook hoặc các mạng xã hội khác.

     c) Với các đơn vị cung cấp dịch vụ và các đối tác doanh nghiệp của Vietlott SMS bao gồm:

       (i) Các đơn vị cung cấp dịch vụ, đơn vị tư vấn, đối tác tiếp thị, hãng nghiên cứu thị trường;

       (ii) Nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ và bên thứ ba khác để hỗ trợ hoạt động kinh doanh;

       (iii) Các bên nhận chuyển nhượng hoặc người kế nhiệm trong trường hợp sáp nhập, chia tách, tái cơ cấu, tổ chức lại, giải thể hoặc bán chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ tài sản của Vietlott SMS;

       (iv) Trong quá trình thực hiện việc thương lượng, sáp nhập, bán tài sản, hợp nhất hoặc tái cấu trúc, cấp vốn, mua lại tất cả hoặc một phần công việc kinh doanh của Vietlott SMS với một tổ chức khác;

       (v) Thông tin từ nhà mạng VinaPhone: Các thông tin thuê bao của Quý Khách được nhà mạng VinaPhone cung cấp sẽ được sử dụng để kiểm tra điều kiện tham gia dự thưởng của Quý Khách;

     Đối với mục đích này, Vietlott SMS có thể xóa các phần dữ liệu có thể nhận dạng Quý Khách và chia sẻ dữ liệu được ẩn danh/mã hóa cho một công ty khác.

     d) Theo quy định của pháp luật hiện hành hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

       (i) Chia sẻ cho các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan quản lý hành chính;

       (ii) Thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định của pháp luật.

 7. Quyền và nghĩa vụ của Quý Khách liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân

   Theo quy định tại Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân, Quý Khách là chủ thể dữ liệu cá nhân của mình và có quyền đối với dữ liệu cá nhân của mình, bao gồm quyền được biết về hoạt động xử lý dữ liệu của mình; quyền đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của mình; quyền truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình; quyền rút lại sự đồng ý của mình; xóa hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình; quyền được yêu cầu cung cấp cho bản thân dữ liệu cá nhân của mình, trừ các trường hợp theo quy định của pháp luật.

   Chúng tôi luôn chú trọng kiểm soát việc sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý Khách bằng cách cho phép Quý Khách thực hiện truy cập, chỉnh sửa, hủy bỏ, hạn chế, xóa dữ liệu cá nhân của mình. Quý Khách được yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của mình; phản đối xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác. Sau khi nhận được yêu cầu của Quý Khách, Chúng tôi sẽ tiến hành hạn chế xử lý dữ liệu hoặc thực hiện yêu cầu khác của Quý Khách trong 72 giờ kể từ khi có yêu cầu, trừ trường hợp luật có quy định khác.

   Ngoài ra, Quý Khách có quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, yêu cầu bồi thường thiệt hại và/hoặc tự bảo vệ theo quy định của pháp luật.

   Chúng tôi không thu thêm phí hoặc từ chối sử dụng dịch vụ hoặc không phân biệt đối xử khi Quý Khách thực hiện quyền đối với dữ liệu của mình.

   Để thực hiện quyền của mình, Quý Khách có thể liên hệ với Tổng đài CSKH 1900 599 822 (1,500đ/phút) hoặc fanpage https://www.facebook.com/dichvuvietlottsms của Chúng tôi để được hỗ trợ.

 1. Dịch vụ Vietlott SMS cung cấp cho Khách hàng các tính năng chính như sau:

   a. Đăng ký tài khoản dự thưởng;

   b. Hỗ trợ đặt vé XSTC và thanh toán;

   c. Gửi thông báo cho người chơi;

   d. Tiện ích: tử vi 12 con giáp, tử vi 12 cung hoàng đạo, sổ mơ, thống kê, hướng dẫn sử dụng, so kết quả, bộ số yêu thích, tin tức;

   e. Tính năng hỗ trợ:

     i) Trao may mắn

     ii) Tính năng chat

     iii) Tính năng mua vé nhiều kỳ

 2. Cách sử dụng dịch vụ:

   a. Đăng ký TKDT trên phiên bản web trên điện thoại hoặc trên Ứng dụng Vietlott SMS của Đại lý hoặc trên Ứng dụng của bên thứ ba là đơn vị hợp tác của Đại lý.

   b. Gửi SMS đặt vé XSTC đến tổng đài dịch vụ 9969 bằng số điện thoại đã đăng ký.

 3. Để cập nhật thông tin chi tiết về dịch vụ, Khách hàng xem tại website của Đại lý tại địa chỉ info.vietlott-sms.vn.

  1. Khách hàng đăng ký và sử dụng dịch vụ xác nhận đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định sau:

   a. Là công dân Việt Nam sinh sống trong lãnh thổ Việt Nam, người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam;

   b. Là người từ đủ 18 tuổi trở lên;

   c. Là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

   d. Và các yêu cầu khác được công bố công khai theo quy định của Vietlott (nếu có).

 2. Khách hàng cam đoan là chủ sở hữu hợp pháp của thuê bao viễn thông sử dụng để đăng ký TKDT và là người sử dụng duy nhất thuê bao này.

 3. Tài khoản dự thưởng gắn với cá nhân đăng ký và không thể giao dịch chuyển nhượng.

 4. Khách hàng chấp nhận khai báo đầy đủ, chính xác các thông tin cá nhân trên biểu mẫu đăng ký TKDT tại phiên bản web trên điện thoại và ứng dụng của Đại lý để hoàn tất thủ tục đăng ký TKDT. Khách hàng tuyên bố và bảo đảm rằng các thông tin này là chính xác và chịu toàn bộ trách nhiệm về các thông tin khai báo. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của Khách hàng sẽ căn cứ trên thông tin đã được đăng ký.

 5. Đại lý có quyền chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu đăng ký TKDT của Khách hàng mà không cần phải đưa ra bất kỳ lý do nào liên quan đến việc đó, đồng thời ngưng và/hoặc đóng TKDT và/hoặc từ chối, ngừng, loại trừ hoặc đảo ngược bất kỳ yêu cầu TGDT nào được đặt qua dịch vụ Vietlott SMS trong trường hợp Khách hàng bị phát hiện sử dụng cùng một giấy tờ để mở nhiều TKDT với Đại lý hoặc đã cung cấp bất kỳ thông tin không chính xác, sai lệch hoặc gây hiểu lầm nào cho Đại lý khi đăng ký mở TKDT hoặc vì bất kỳ lý do gì.

 6. Khách hàng cũng chấp thuận trong quá trình đăng ký TKDT, Khách hàng phải tuân thủ quy trình xác minh được nêu trong các Khoản 10, 11 dưới đây.

 7. Đối với mục đích xác minh, Khách hàng phải xuất trình mẫu GTCN do Đại lý chỉ định theo cách thức do Đại lý quy định. Đại lý cũng có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp các thông tin cá nhân chi tiết, tuyên bố về tình trạng và/hoặc tình hình sở hữu hợp pháp của thuê bao viễn thông sử dụng để đăng ký TKDT như bước Đại lý yêu cầu mở TKDT, và sau đó tùy từng thời điểm mà Đại lý có thể yêu cầu cho đến khi TKDT bị chấm dứt theo các điều khoản ở đây. Khách hàng phải thông báo cho Đại lý về bất kỳ thay đổi nào tiếp theo đối với các thông tin, tuyên bố đó. Đại lý có quyền dựa trên các thông tin cá nhân, tuyên bố do Khách hàng cung cấp trước đó, cho đến khi Đại lý nhận được các thông báo về những thay đổi trên.

 8. Khách hàng tuân thủ các điều kiện thay đổi số điện thoại do Đại lý quy định theo từng thời kỳ và thực hiện quy trình xác minh của Đại lý trong vòng 3 ngày đối với trường hợp thay đổi số điện thoại đăng ký. Tài khoản thanh toán liên kết với tài khoản dự thưởng sẽ bị ngắt toàn bộ sau khi khách hàng thực hiện thay đổi số điện thoại. Khách hàng thực hiện liên kết lại tài khoản ngân hàng với tài khoản thanh toán để tiến hành mua vé.

 9. Khách hàng tuân thủ các điều kiện thay đổi GTCN do Đại lý quy định theo từng thời kỳ và thực hiện quy trình xác minh của Đại lý trong vòng 3 ngày đối với trường hợp thay đổi GTCN. Khách hàng đồng ý chờ Đại lý phê duyệt thay đổi sau khi khách hàng không còn vé đang chờ quay số mở thưởng/xác nhận thanh toán/vé trúng thưởng.

 10. Khách hàng đồng ý rằng Đại lý có quyền tiến hành kiểm tra nhận dạng như một phần của quá trình xác minh trong thời gian mà Đại lý cho là phù hợp hoặc có thể được yêu cầu bởi luật, quy định hiện hành hoặc các cơ quan có liên quan. Khách hàng đồng ý cho Đại lý sử dụng thông tin cá nhân của mình phục vụ mục đích kinh doanh XSTC theo đúng quy định của pháp luật.

 11. Khách hàng đảm bảo rằng tất cả thông tin đã cung cấp cho Đại lý (bao gồm thông tin trong biểu mẫu đăng ký và các tuyên bố kèm theo) là trung thực, chính xác và cập nhật theo thực tế của mình. Khách hàng có trách nhiệm cập nhật thông tin chi tiết của cá nhân thông qua phiên bản web trên điện thoại và/hoặc ứng dụng của Đại lý trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào đối với các thông tin chi tiết đã nêu. Đại lý có quyền dựa vào thông tin do Khách hàng cung cấp và Khách hàng sẽ bồi thường cho Đại lý bất kỳ thiệt hại, mất mát và hậu quả nào khác phát sinh từ việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ thông tin sai lệch, không chính xác được cung cấp bởi Khách hàng.

 12. Khách hàng xác nhận rằng TKDT không được mở vì lợi ích của bất kỳ người nào khác và TKDT được mở, duy trì và sử dụng, mọi lúc, vì lợi ích duy nhất của Khách hàng. Khách hàng sẽ không cho phép người khác sử dụng hoặc truy cập vào TKDT và cam kết ngăn cản người khác truy cập và/hoặc sử dụng TKDT.

 13. Khách hàng chịu trách nhiệm quản lý TKDT của mình. Nếu thông tin tài khoản dự thưởng bị mất hoặc bị lấy cắp hoặc bị tiết lộ một cách bất hợp pháp, Khách hàng phải thay đổi thông tin tài khoản bằng cách sử dụng các công cụ được cài đặt sẵn trong ứng dụng hoặc thông báo ngay cho Đại lý thông qua Tổng đài Chăm sóc khách hàng để có các biện pháp xử lý kịp thời.

 14. Khách hàng tuân thủ các điều kiện hủy TKDT được Đại lý quy định theo từng thời kỳ. Tất cả các quyền và trách nhiệm của Khách hàng theo Điều khoản sử dụng này sẽ chấm dứt ngay lập tức sau khi hủy tài khoản dự thưởng thành công.

 1. Khách hàng đồng ý sử dụng tài khoản với các thông tin do Đại lý cung cấp các thông tin bao gồm nhưng không giới hạn: tài khoản dự thưởng, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập lần đầu và số tài khoản hạn mức dự thưởng sau khi đăng ký TKDT thành công.

 2. Khách hàng có thể thay đổi mật khẩu của mình bất kỳ lúc nào thông qua phiên bản web trên điện thoại và/hoặc ứng dụng của Đại lý hoặc bằng các phương pháp khác có thể được cung cấp và theo các điều khoản có thể được Đại lý quy định tại từng thời điểm.

 3. Đại lý có quyền thực hiện gửi lệnh đặt mua vé XSTC đến Vietlott từ yêu cầu của khách hàng qua TKDT miễn là trình tự mua vé XSTC qua dịch vụ Vietlott SMS đã được xác thực theo các thủ tục do Đại lý quy định. Khách hàng tự chịu trách nhiệm về bảo mật thông tin của TKDT và mọi thông tin liên quan đến quá trình sử dụng TKDT. Khách hàng sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo rằng tên đăng nhập, mã TKDT, mật khẩu của mình luôn được giữ bí mật. Đại lý sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ với Khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ tổn thất hoặc khiếu nại hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép tên đăng nhập, mã TKDT, mật khẩu hoặc TKDT.

 4. Đại lý có quyền vô hiệu hóa hoặc thu hồi việc sử dụng hoặc yêu cầu sửa đổi tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc mã TKDT vì bất kỳ lý do gì.

 5. Nếu Khách hàng quên và/hoặc mất mật khẩu của mình, Khách hàng có thể lấy mật khẩu mới thông qua phiên bản web trên điện thoại và/hoặc ứng dụng bằng cách thực hiện theo các hướng dẫn được cung cấp tại phiên bản web trên điện thoại và/hoặc ứng dụng.

 6. Nếu Khách hàng tin tưởng hoặc có lý do để tin rằng TKDT đang bị sử dụng sai mục đích hoặc đã bị bên thứ ba sử dụng sai mục đích, Khách hàng phải thông báo cho Đại lý ngay lập tức để Đại lý có thể thực hiện các biện pháp xử lý và/hoặc phòng ngừa thích hợp.

 7. Khách hàng phải chịu trách nhiệm đối với tất cả (các) yêu cầu TGDT được đặt qua TKDT miễn là các bước TGDT qua dịch vụ Vietlott SMS đã được xác thực theo các quy trình quy định của Đại lý. Đại lý sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu nại, mất mát hoặc thiệt hại nào phát sinh từ bất kỳ việc sử dụng TKDT nào (cho dù trái phép hay theo cách khác) bởi bên thứ ba.

 1. Khách hàng tuân thủ quy định, chính sách sản phẩm và thể lệ tham gia dự thưởng của Vietlott tại từng thời kỳ.

 2. Giới hạn tham gia dự thưởng trên Vietlott SMS:

    - Với các sản phẩm Power 6/55, Mega 6/45, Max 3D, Max 3D Pro: 1.000.000đ/ sản phẩm/ ngày.

    - Với Bingo18: 1.000.000đ/ kỳ quay.

    Giới hạn dự thưởng cho từng cách đặt cược mỗi kỳ quay Bingo18 như sau:

    a) Cách chơi Cộng Tổng:

Cách chơi Giá trị trúng thưởng (đồng) Lượt TGDT tối đa/kỳ quay
(với mỗi lượt quay 10,000 đồng)
Tổng 3 1.200.000 10.000
Tổng 4 400.000 25.000
Tổng 5 200.000 25.000
Tổng 6 120.000 50.000
Tổng 7 80.000 50.000
Tổng 8 55.000 50.000
Tổng 9 47.000 50.000
Tổng 10 44.000 50.000
Tổng 11 44.000 50.000
Tổng 12 47.000 50.000
Tổng 13 55.000 50.000
Tổng 14 80.000 50.000
Tổng 15 120.000 50.000
Tổng 16 200.000 25.000
Tổng 17 400.000 25.000
Tổng 18 1.200.000 10.000

    b) Cách chơi Lớn – Hòa – Nhỏ:

Cách chơi Giá trị trúng thưởng (đồng) Lượt TGDT tối đa/kỳ quay
(với mỗi lượt quay 10,000 đồng)
Nhỏ 15.000 50.000
Hòa 20.000 50.000
Lớn 15.000 50.000

    c) Cách chơi Một Số Trùng:

Cách chơi Giá trị trúng thưởng (đồng) Lượt TGDT tối đa/kỳ quay
(với mỗi lượt quay 10,000 đồng)
Chọn Số 1 12.000 - 30.000 50.000
Chọn Số 2 12.000 - 30.000 50.000
Chọn Số 3 12.000 - 30.000 50.000
Chọn Số 4 12.000 - 30.000 50.000
Chọn Số 5 12.000 - 30.000 50.000
Chọn Số 6 12.000 - 30.000 50.000

    d) Cách chơi Hai Số Trùng Nhau:

Cách chơi Giá trị trúng thưởng (đồng) Lượt TGDT tối đa/kỳ quay
(với mỗi lượt quay 10,000 đồng)
Chọn hai Số 1 75.000 50.000
Chọn hai Số 2 75.000 50.000
Chọn hai Số 3 75.000 50.000
Chọn hai Số 4 75.000 50.000
Chọn hai Số 5 75.000 50.000
Chọn hai Số 6 75.000 50.000

    e) Cách chơi Ba Số Trùng Nhau:

Cách chơi Giá trị trúng thưởng (đồng) Lượt TGDT tối đa/kỳ quay
(với mỗi lượt quay 10,000 đồng)
Chọn ba Số 1 1.200.000 6.000
Chọn ba Số 2 1.200.000 8.000
Chọn ba Số 3 1.200.000 8.000
Chọn ba Số 4 1.200.000 8.000
Chọn ba Số 5 1.200.000 8.000
Chọn ba Số 6 1.200.000 6.000
Ba số bất kỳ 200.000 25.000

    Giá trị này được Vietlott thông báo theo phê duyệt của Bộ Tài chính trong từng thời kỳ.

 3. Trong trường hợp khách hàng đặt mua nhiều vé trong cùng 01 SMS, khách hàng hiểu rằng hệ thống sẽ tự động xử lý các vé tuần tự trong bản tin SMS và tuân thủ đúng quy định tham gia dự thưởng.

 4. Khách hàng sử dụng số điện thoại đã đăng ký tài khoản dự thưởng để gửi SMS đặt vé đến tổng đài dịch vụ 9969 của Đại lý.

 5. Khách hàng hiểu rằng vé do khách hàng xác nhận đặt vé XSTC thành công trên SMS của Đại lý được xác nhận là thành công ngay khi hệ thống Vietlott ghi nhận thành công. Trong trường hợp khách hàng chưa nhận được SMS xác nhận vé XSTC, khách hàng truy cập phiên bản web trên điện thoại và/hoặc ứng dụng của Đại lý hoặc tổng đài CSKH để cập nhật tình trạng đặt vé XSTC.

 6. Khách hàng đồng ý rằng vé chỉ có hiệu lực khi khách hàng có mặt hợp pháp tại Việt Nam vào thời điểm mua.

 7. Đại lý dừng bán vé XSTC của một kỳ quay số mở thưởng trước thời điểm bắt đầu quay số mở thưởng của kỳ đó một khoảng thời gian do Đại lý quy định đối với từng sản phẩm và được công bố trên phiên bản web trên điện thoại và/hoặc ứng dụng của Đại lý và Vietlott.

 8. Khách hàng thanh toán giá trị đơn hàng, bao gồm:

    a. Giá trị của các vé XSTC (được bán đúng với giá niêm yết theo quy định của Vietlott và Bộ tài chính),

    b. Các chi phí khác (nếu có) theo quy định từng thời kỳ của Đại lý.

 9. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các bộ số đặt mua. Khi vé XSTC đã được Vietlott xác nhận đặt thành công, vé đó không thể thay đổi hoặc hủy bỏ.

 10. Đại lý cố gắng duy trì tiêu chuẩn hoạt động cao của dịch vụ Vietlott SMS, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với Khách hàng về bất kỳ lỗi nào xảy ra, cho dù (các) lỗi đó là/do kỹ thuật, con người hay bất kỳ lý do nào khác. Bất kể điều gì trong Thỏa thuận này và không ảnh hưởng đến tính chung của những điều đã nói ở trên, Khách hàng đồng ý rằng tất cả (các) yêu cầu mua vé XSTC sẽ được coi là không thành công và sẽ bị Đại lý từ chối trong trường hợp thất bại/sự cố trong hệ thống Vietlott SMS dẫn đến hệ thống Vietlott SMS không thể xử lý hoặc chấp nhận (các) yêu cầu TGDT do Khách hàng đặt vì bất kỳ lý do gì.

 11. Khách hàng đồng ý rằng Đại lý có thể nhưng không có nghĩa vụ phải xử lý hoặc chấp nhận bất kỳ hoặc tất cả (các) yêu cầu mua vé XSTC nếu Khách hàng không tuân thủ quy trình mua vé do Vietlott quy định vào từng thời điểm vì bất kỳ lý do gì có thể xảy ra, hoặc nỗ lực mua vé XSTC trái với các Điều khoản & Điều kiện này. Đại lý sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, hoặc chi phí nào mà Khách hàng phải gánh chịu do bất kỳ sự không chấp nhận nào của Đại lý.

 12. Khách hàng đồng ý rằng Đại lý sẽ không trả lãi cho bất kỳ số dư HMDT nào trong TKDT.

 13. Đại lý có quyền từ chối, đình chỉ hoặc chấm dứt mà không cần thông báo trước bất kỳ TKDT nào liên quan đến việc có nỗ lực hoặc nghi ngờ hợp lý về nỗ lực gian lận, tấn công, thao túng hoặc làm ảnh hưởng hoạt động dịch vụ bình thường của Đại lý.

 1. Trong trường hợp thanh toán trên phiên bản web trên điện thoại hoặc trên Ứng dụng Vietlott SMS của Đại lý, Khách hàng đồng ý sử dụng một trong các phương thức thanh toán sau:

   a. Hạn mức dự thưởng.

   b. Tài khoản thanh toán liên kết mà Đại lý kết nối trực tiếp với các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán, và được công bố trên website, phiên bản web trên điện thoại và/hoặc ứng dụng của Đại lý.

   c. Các phương thức thanh toán khác phù hợp với Quy định của pháp luật.

 2. Trong trường hợp thanh toán trên ứng dụng của bên thứ ba là đơn vị hợp tác của Đại lý, Khách hàng đồng ý phương thức thanh toán mặc định là Tài khoản ngân hàng/Ví điện tử mở tại đơn vị hợp tác. Khách hàng có thể thay đổi phương thức thanh toán khác.

 3. Quy định khi thanh toán bằng hạn mức dự thưởng.

   a. HMDT được coi là phương thức thanh toán mặc định khi khách hàng chưa thực hiện liên kết với các tài khoản thanh toán liên kết.

   b. Phí thanh toán: miễn phí (có thể thay đổi theo chính sách bán hàng của Đại lý từng thời kỳ).

   c. Phí nạp tiền: được quy định theo từng thời kỳ.

 4. Quy định khi thanh toán bằng các tài khoản thanh toán liên kết.

   a. Bằng việc khách hàng thực hiện liên kết với các tài khoản thanh toán liên kết với Đại lý, Khách hàng hiểu rằng khách hàng đồng ý và tuân thủ toàn bộ các yêu cầu từ phía đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán, bao gồm nhưng không giới hạn đăng ký tính năng ủy quyền chi hộ, gửi các thông tin xác thực lần đầu, xác minh giao dịch thanh toán bằng OTP, kiểm tra số dự, thực hiện trừ tiền hoặc giữ tiền, hoàn tiền khi giao dịch không thành công.

   b. Khách hàng có trách nhiệm tự giải quyết các tranh chấp với các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán đối với các quan hệ tranh chấp có liên quan đến việc phát hành và sử dụng tài khoản thanh toán liên kết.

   c. Phí thanh toán: miễn phí (có thể thay đổi theo chính sách bán hàng của Đại lý từng thời kỳ).

 5. Khách hàng không thể đặt mua bất kỳ vé XSTC nào với Đại lý trừ khi có đủ tiền thanh toán từ các phương thức thanh toán nêu trên. Tất cả yêu cầu mua vé XSTC mà không có đủ tiền sẽ không được chấp nhận và sẽ bị coi là vô hiệu mặc dù Đại lý đã tiếp nhận SMS đặt mua vé.

 1. Khách hàng sẽ được coi là hoàn toàn biết về trạng thái HMDT của mình mọi lúc.

 2. Khách hàng đồng ý rằng việc sử dụng HMDT để nạp/rút tiền, thanh toán, nhận tiền từ trả thưởng và từ các chương trình quà tặng/khuyến mại của Đại lý là hoàn toàn tự nguyện. Khách hàng hiểu rõ các chính sách bán hàng liên quan do Đại lý quy định theo từng thời kỳ và được công bố trên các phương tiện truyền thông công khai.

 3. Quy định về nạp tiền vào HMDT.

   a. Khách hàng có thể nạp tiền vào HMDT thông qua các phương thức sau:

    Nộp tiền mặt tại bất kỳ điểm giao dịch của đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán sở hữu hoặc có liên kết.

    Trực tuyến qua internet banking và/hoặc mobile banking.

 Phương thức khác do Đại lý quy định vào từng thời điểm.

   b. Số tiền nạp tối thiểu: áp dụng theo quy định số tiền chuyển khoản tối thiểu của Ngân hàng.

   c. Phí nạp tiền: áp dụng theo quy định tính phí chuyển khoản của Ngân hàng.

 4. Quy định về rút tiền từ HMDT.

   a. Khách hàng nhận tiền rút bằng một trong các Tài khoản ngân hàng nhận thưởng của khách hàng đã được Đại lý xác minh.

   b. Quy định về tỷ lệ và giá trị rút tối thiểu/lần/TKDT: (có thể điều chỉnh theo chính sách bán hàng của Đại lý theo từng thời kỳ): 100.000đ

   c. Phí rút tiền: (có thể điều chỉnh theo chính sách bán hàng của Đại lý theo từng thời kỳ):

    Tài khoản nhận thưởng bằng VPBank: miễn phí.

    Tài khoản nhận thưởng bằng các ngân hàng trong hệ thống NAPAS (trừ VPBank): 2.200đ/giao dịch.

    Tài khoản nhận thưởng bằng các ngân hàng ngoài hệ thống NAPAS: áp dụng theo quy định tính phí chuyển tiền liên ngân hàng của Ngân hàng.

 5. Các yêu cầu nạp/rút tiền của khách hàng sẽ được Đại lý xử lý khi nhận được tất cả thông tin yêu cầu cần thiết, đồng thời tuân theo bất kỳ quy trình xác minh và/hoặc hậu kiểm mà Đại lý cho là phù hợp để thực hiện.

 6. Đại lý sẽ không chịu trách nhiệm trước pháp luật về bất kỳ sự thất bại, sai sót hoặc chậm trễ nào của Đại lý trong việc xử lý các yêu cầu nạp/rút tiền và/hoặc ghi có/nợ bất kỳ khoản tiền nào vào Tài khoản, và sẽ có trách nhiệm điều chỉnh, khắc phục căn cứ vào yêu cầu thực tế của khách hàng được ghi nhận tại hệ thống.

  1. Định nghĩa: là tính năng hỗ trợ người chơi tặng quà cho người khác bằng vé Vietlott hoặc Mã quà tặng.

  2. Quy định đối với Người tặng quà:

   - Người tặng quà phải có Tài khoản dự thưởng của dịch vụ Vietlott SMS.

   - Người tặng quà có thể tặng cho người chưa có Tài khoản dự thưởng.

   - Khách hàng đảm bảo rằng Người tặng & Người được tặng quà phải sử dụng khác số điện thoại với nhau.

   - Người tặng quà có thể tặng cho các thuê bao MobiFone, VinaPhone và Viettel.

   - Khách hàng hiểu rằng Người tặng có thể tặng một hoặc nhiều sản phẩm cho 1 hoặc nhiều người (tối đa 6 số điện thoại) trong cùng một yêu cầu tặng quà. Giá trị quà tặng với mỗi yêu cầu tặng quà tối đa là 1.000.000 VNĐ/sản phẩm/người nhận. Không giới hạn số yêu cầu tặng quà trong ngày.

   - Khách hàng hiểu rằng nếu số điện thoại của Người được tặng từ chối nhận thông báo quà tặng từ dịch vụ Vietlott SMS, Người tặng không thể tặng quà thành công cho Người được tặng.

   - Khách hàng hiểu rằng Người tặng có thể đặt lịch tặng quà với thời gian không vượt quá 365 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu tặng quà (có thể thay đổi theo chính sách bán hàng của Đại lý từng thời kỳ).

   - Khách hàng đồng ý rằng nếu quà tặng không được tặng thành công do Người được tặng quà không mở TKDT, hoặc quà tặng hết hạn nhưng chưa được sử dụng, hoặc quà tặng bị Người nhận từ chối nhận, Đại lý sẽ hoàn tiền vào tài khoản Hạn mức dự thưởng của Người tặng trong vòng 24h kể từ thời điểm quà tặng hết hạn hoặc thời điểm Đại lý ghi nhận tin nhắn từ chối quà tặng từ Người nhận.

  3. Quy định đối với Người được tặng quà/Người sử dụng quà tặng:

   - Đối với Người được tặng chưa có Tài khoản dự thưởng, khách hàng đồng ý rằng thời hạn mở và kích hoạt Tài khoản dự thưởng là 30 ngày kế từ ngày nhận được tin nhắn thông báo về quà tặng từ đầu số dịch vụ 9969. Sau thời gian này, quà tặng sẽ tự động hết hạn sử dụng (có thể thay đổi theo chính sách bán hàng của Đại lý từng thời kỳ).

   - Người được tặng quà chưa có Tài khoản dự thưởng có thể chặn tin nhắn thông báo về quà tặng bằng cách soạn OFF QUA gửi đầu số dịch vụ 9969. Để hủy chặn, Người được tặng quà soạn ON QUA gửi đầu số dịch vụ 9969.

   - Người được tặng quà chưa có Tài khoản dự thưởng có thể nhận tối đa 3 tin nhắn quà tặng mỗi ngày (có thể thay đổi theo chính sách bán hàng của Đại lý từng thời kỳ).

   - Người được tặng quà bắt buộc phải có Tài khoản dự thưởng để nhận và sử dụng quà.

   - Người sử dụng quà tặng hiểu rằng mỗi quà tặng chỉ có giá trị sử dụng một lần duy nhất.

   - Đối với Mã quà tặng, nếu Người sử dụng quà sử dụng chưa hết giá trị mã quà tặng, phần giá trị chưa sử dụng của Mã quà tặng đó sẽ tự động hết hiệu lực.

   - Người sử dụng quà đồng ý rằng thời hạn sử dụng quà tặng là 365 ngày kể từ ngày nhận được tin nhắn thông báo về quà tặng từ đầu số dịch vụ 9969 (có thể thay đổi theo chính sách bán hàng của Đại lý từng thời kỳ).

   - Người sử dụng quà có thể từ chối 01 quà tặng đang chờ sử dụng bằng cách truy cập ứng dụng Vietlott SMS > Cá nhân > Hoạt động > Quản lý quà tặng > Từ chối nhận, hoặc soạn TUCHOI [Mã vé/mã quà tặng] gửi đầu số dịch vụ 9969.

  1. Định nghĩa: là tính năng cho phép các thành viên tham gia các cuộc trò chuyện nhóm từ 2 người trở lên (sau đây được gọi là “phòng chat”) mà Quản trị viên đã tạo để tương tác lẫn nhau thông qua các tính năng sử dụng trong phòng chat.

  2. Đối tượng áp dụng:

   - Quản trị viên: là người tạo ra phòng chat, có quyền thêm/xóa phòng chat, thêm/xóa thành viên, hạn chế/mở rộng tính năng sử dụng của phòng chat.

   - Thành viên phòng chat: là các TKDT đã kích hoạt.

  3. Quy định chung về nội dung chat:

   - Không sử dụng ngôn ngữ hay hình ảnh thô tục, vi phạm đạo đức, xúc phạm người khác.

   - Không bàn luận hoặc phát tán các thông tin có nội dung xấu gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; tuyên truyền kích động bạo lực, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, tôn giáo; phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc.

   - Không được phát tán các nội dung mang tính thù địch, đe dọa, lừa đảo, các thông tin cá nhân của người khác hoặc vi phạm bản quyền, khuyến khích hoạt động bất hợp pháp hoặc vi phạm bất kỳ luật nào; không đánh cắp thông tin/mật khẩu, phát tán virus...

   - Nghiêm cấm các hình thức quảng cáo, rao vặt các sản phẩm dịch vụ không liên quan đến Vietlott SMS.

   - Tuân thủ các quy định của luật An toàn thông tin mạng.

  4. Quy định về xử lý vi phạm nội quy:

   - Bất kỳ thành viên nào vi phạm quy định được nêu tại Mục 3 – Quy định về Tính năng chat sẽ bị phạt.

   - Hình thức xử phạt: nhắc nhở, xóa tin nhắn mà không báo trước. Khóa thành viên, cấm hoạt động trong một thời gian hoặc xóa thành viên ra khỏi phòng chat trong một thời gian hoặc vĩnh viễn.

   - Trong phạm vi quyền hạn của mình, Quản trị viên có quyền thực hiện các quy định xử phạt trên

  1. Định nghĩa: là hình thức cho phép khách hàng mua lặp lại một vé số cho nhiều kỳ tham gia dự thưởng (bao gồm kỳ đang mở bán và kỳ chưa mở bán) và thanh toán toàn bộ tổng số tiền vé của tất cả các kỳ đã chọn.

  2. Sản phẩm áp dụng:Mega 6/45, Power 6/55, Max 3D, Max 3D Pro, Bingo18

  3. Cách mua: Tương tự mua vé số cho 1 kỳ QSMT. Giá trị tham gia dự thưởng của 1 vé vẫn tuân thủ theo giới hạn tham gia dự thưởng của Đại lý (Xem thêm tại Quy định về tham gia dự thưởng).

  4. Các hình thức mua vé nhiều kỳ:

   • Nhiều kỳ tự chọn: Cho phép khách hàng chọn đích danh các kỳ muốn tham gia dự thưởng bằng cách tích chọn từng mã kỳ.

   • Nhiều kỳ liên tiếp: Cho phép khách hàng chọn số lượng kỳ và kỳ mua vé đầu tiên muốn mua.

  5. Số kỳ tối đa khách hàng được phép chọn mua:

   • Nhiều kỳ tự chọn:

     - Nhóm sản phẩm Ma trận và Dãy số: 10 kỳ quay

     - Bingo18: 50 kỳ quay

   • Nhiều kỳ liên tiếp:

     - Nhóm sản phẩm Ma trận và Dãy số: 30 kỳ quay

     - Bingo18: 100 kỳ quay

     (Có thể thay đổi theo chính sách của Đại lý tại từng thời kỳ)

  6. Quy định đăng ký gói mua nhiều kỳ:

   • Thời gian đăng ký: Tất cả thời điểm trong ngày.

   • Thời gian trả vé:

     - Với kỳ đang mở bán: Tương tự như khi mua 1 vé tham gia 1 kỳ QSMT.

     - Với kỳ chưa mở bán: Đại lý trả vé cho khách hàng sau thời điểm mở bán vé của kỳ đó.

  7. Quy định gia hạn gói mua nhiều kỳ:

   • Chỉ áp dụng với gói mua nhiều kỳ liên tiếp.

   • Thời điểm ghi nhận gia hạn: khi khách hàng thanh toán gia hạn thành công.

   • Kỳ mua vé đầu tiên khi gia hạn được xác định theo nguyên tắc sau:

   • Kỳ tiếp theo gần nhất nếu thời điểm ghi nhận gia hạn trước thời điểm đóng kỳ QSMT cuối cùng của gói mua nhiều kỳ hiện tại; hoặc nếu thời điểm ghi nhận gia hạn thuộc khung giờ dừng bán vé (22h00 đến 6h00).

   • Kỳ QSMT đang mở bán nếu thời điểm ghi nhận gia hạn sau thời điểm đóng kỳ QSMT cuối cùng của gói mua nhiều kỳ hiện tại.

  8. Quy định hủy gói mua nhiều kỳ:

   • Giá trị hoàn hủy là số tiền vé của các kỳ QSMT chưa mở bán trong gói mua nhiều kỳ và sẽ được trả về tài khoản HMDT của khách hàng.

   • Khách hàng đồng ý trả phí hủy gói mua nhiều kỳ: 10,000đ/ lần hủy (Có thể thay đổi theo chính sách của Đại lý tại từng thời kỳ).

   • Phí hủy sẽ được trừ trong giá trị hoàn hủy.

  9. Quy định khác: Trong khi gói mua nhiều kỳ còn hiệu lực thì khách hàng không thể:

   • Thay đổi thông tin giấy tờ cá nhân hoặc số điện thoại.

   • Yêu cầu hủy TKDT.

 1. Khách hàng tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định của Vietlott liên quan đến trả thưởng.

 2. Đối với các giải thưởng do Vietlott ủy quyền cho Đại lý trả thưởng, khách hàng đồng ý cho phép Đại lý:

   a. Đối với các vé có giá trị giải thưởng tối đa đến 10.000.000 đồng: (i) chủ động trả vào Hạn mức dự thưởng của khách hàng nếu khách hàng xác nhận đồng ý nhận thưởng vào HMDT đối với các vé có giá trị giải thưởng tối đa đến 10.000.000 đồng qua tin nhắn SMS/thông báo trong Ứng dụng của Đại lý (xác nhận một lần và mặc định các lần tiếp theo). hoặc (ii) trả vào Tài khoản nhận thưởng mặc định của khách hàng nếu khách hàng xác nhận không đồng ý nhận thưởng vào HMDT đối với các vé có giá trị giải thưởng tối đa đến 10.000.000 đồng qua tin nhắn SMS/thông báo trong Ứng dụng của Đại lý. Trong trường hợp khách hàng chưa nhận được SMS yêu cầu xác nhận hoặc muốn thay đổi phương thức nhận thưởng, khách hàng gọi Tổng đài CSKH để được hướng dẫn.

   b. Đối với các vé có giá trị giải thưởng từ 10.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng: trả vào Tài khoản nhận thưởng mà khách hàng xác nhận qua tin nhắn SMS yêu cầu xác nhận trước khi Đại lý thực hiện trả thưởng cho mỗi vé trúng thưởng (xác nhận từng lần). Trong trường hợp khách hàng chưa nhận được SMS yêu cầu xác nhận, khách hàng gọi Tổng đài CSKH để được hướng dẫn.

   Các mức giá trị giải thưởng trên có thể thay đổi do Vietlott quy định từng thời kỳ.

 3. Khách hàng hiểu rằng khách hàng phải đăng ký một trong các phương thức sau làm Tài khoản nhận thưởng mặc định trên Ứng dụng của Đại lý:

   a. Hạn mức dự thưởng của khách hàng: Khách hàng không mất phí nhận thưởng vào Hạn mức dự thưởng.

   b. Ví điện tử liên kết của khách hàng (nếu có): Khách hàng chịu phí chuyển tiền (nếu có) áp dụng theo biểu phí hiện hành từ các đối tác cung cấp dịch vụ thanh toán của Đại lý.

   c. Tài khoản ngân hàng của khách hàng: Khách hàng chịu phí chuyển khoản (nếu có) áp dụng theo biểu phí hiện hành từ Ngân hàng của Đại lý.

   d. Các phương thức nhận thưởng khác được Vietlott quy định theo từng thời kỳ.

 4. Theo quy định của các ngân hàng điện tử và ví điện tử, giới hạn trả thưởng tối đa trên Vietlott SMS của các kênh giao dịch như sau:

STT Kênh giao dịch Hạn mức trả thưởng tối đa
1 Tài khoản nhận thưởng 10.000.000.000đ
2 Hạn mức dự thưởng 10.000.000đ
3 Viettel Money 10.000.000đ
4 VNPT Money 10.000.000đ
5 MoMo 50.000.000đ
6 VNPay 10.000.000đ

 5. Trong trường hợp mua vé trên ứng dụng của Viettel Money là đơn vị hợp tác của Đại lý, Khách hàng đồng ý phương thức nhận thưởng mặc định là Viettel Money và hiểu rằng mục a (i) Điều 2 và mục a,c,d Điều 3 của Quy định về trả thưởng sẽ không được áp dụng.

 6. Đại lý trả thưởng qua hình thức chuyển khoản tới tài khoản nhận thưởng của khách hàng. Khách hàng chịu phí chuyển khoản (nếu có) áp dụng theo biểu phí hiện hành từ đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán của Đại lý.

 7. Trong trường hợp khách hàng đăng ký tài khoản nhận thưởng mặc định là tài khoản ví điện tử ViettelPay, tài khoản ví điện tử ViettelPay của khách hàng phải là tài khoản gói 3 (tài khoản đã định danh và liên kết thành công với tài khoản ngân hàng). (Đại lý từ chối trả thưởng vào tài khoản Viettel Money).

 8. Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

 9. Thời gian trả thưởng cho người lĩnh thưởng chậm nhất là 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày Đại lý nhận được danh sách người lĩnh thưởng từ Vietlott.

 10. Khách hàng tuyên bố và bảo đảm rằng thông tin về tài khoản nhận thưởng được cung cấp cho Đại lý là của khách hàng và hoàn toàn chính xác. Quyền lợi liên quan đến việc nhận thưởng của Khách hàng sẽ căn cứ trên thông tin này. Đại lý sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin mà khách hàng đăng ký sai lệch làm ảnh hưởng đến quyền lợi nhận thưởng của khách hàng.

 11. Khách hàng đồng ý rằng đối với các trường hợp lệch thông tin cá nhân giữa giấy tờ tùy thân và tài khoản dự thưởng lưu trên hệ thống Vietlott, Đại lý sẽ căn cứ thông tin trên giấy tờ tùy thân của khách hàng lưu trên hệ thống Vietlott làm dữ liệu gốc để thực hiện công tác xác minh tài khoản nhận thưởng và trả thưởng.

  1. Các kênh tiếp nhận hỗ trợ xử lý tra soát, khiếu nại của khách hàng

   a. Khách hàng liên hệ khiếu nại qua số điện thoại: 1900599822 (1.500đ/phút).

   b. Tổng đài dịch vụ liên hệ với khách hàng để xử lý khiếu nại qua số điện thoại: 0866406080.

   c. Việc tra soát và giải quyết khiếu nại qua tổng đài điện thoại được ghi âm để nâng cao chất lượng dịch vụ

   d. Thời gian hỗ trợ: từ 6h – 22h tất cả các ngày trong tuần.

 2. Khách hàng cần đảm bảo các điều kiện sau đây khi gửi yêu cầu hỗ trợ tra soát, khiếu nại:

   a. Khách hàng phản ánh là Chủ tài khoản;

   b. Trong thời gian được quyền yêu cầu tra soát, khiếu nại;

   c. Có nghĩa vụ cung cấp các giấy tờ, bằng chứng, căn cứ có liên quan đến việc khiếu nại theo yêu cầu của Đại lý đối với từng trường hợp cụ thể và phải chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại, giấy tờ, bằng chứng, căn cứ do mình cung cấp theo quy định của pháp luật.

 3. Khách hàng có quyền đề nghị tra soát, khiếu nại đối với dịch vụ Vietlott SMS trong thời hạn quy định. Đại lý được quyền từ chối giải quyết nếu Khách hàng gửi yêu cầu quá thời hạn sau đây:

   a. Đối với các khiếu nại liên quan đến đăng ký tài khoản dự thưởng: trong vòng 60 ngày kể ngày phát sinh giao dịch.

   b. Đối với các khiếu nại liên quan đến tham gia dự thưởng: trong vòng 90 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch.

   c. Đối với các khiếu nại liên quan đến trả thưởng: trong vòng 60 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch.

 4. Thời hạn xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại

   a. Đối với các khiếu nại liên quan đến đăng ký tài khoản dự thưởng: trong vòng 03 ngày làm việc kể ngày tiếp nhận yêu cầu của Khách hàng.

   b. Đối với các khiếu nại liên quan đến tham gia dự thưởng: trong vòng 05 ngày làm việc kể ngày tiếp nhận yêu cầu của Khách hàng hoặc thời hạn khác theo quy định của Ngân hàng.

   c. Đối với các các khiếu nại liên quan đến trả thưởng: trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu của Khách hàng.

 1. Khách hàng thừa nhận rằng:

   a. Tham gia các sản phẩm của Vietlott là tham gia các trò chơi có yếu tố may rủi;

   b. Cá nhân Khách hàng tham gia vào bất kỳ giao dịch mua vé XSTC theo ý muốn của mình và theo quyết định của cá nhân khách hàng;

   c. Việc cung cấp dịch vụ phân phối vé XSTC đến TKDT của Đại lý không cấu thành một lời đề nghị hoặc xúi giục hoặc quảng bá cờ bạc từ phía Đại lý;

   d. Đại lý sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà Khách hàng phải chịu khi tham gia các sản phẩm của Vietlott.

 2. Trong mọi trường hợp, Khách hàng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tất cả yêu cầu mua vé được gửi đến và nhận bởi Đại lý (cho dù qua điện thoại, máy tính hoặc bất kỳ thiết bị điện tử nào khác). Khách hàng thừa nhận rằng điện thoại, truyền máy tính hoặc bất kỳ đường truyền nào khác bằng bất kỳ thiết bị điện tử nào khác không phải là phương tiện an toàn để thực hiện thanh toán hoặc mua vé, có thể dễ bị lỗi (cho dù do kỹ thuật, con người hoặc lý do khác) và rằng Khách hàng nhận thức được rủi ro liên quan đến các giao dịch đó. Khi chấp nhận và xử lý các yêu cầu này từ Khách hàng, Đại lý sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà Khách hàng phải gánh chịu và Đại lý không bắt buộc phải tìm kiếm thêm thẩm quyền từ Khách hàng. Những yêu cầu như vậy do Đại lý xử lý (cho dù chính xác hay sai vì bất kỳ lý do gì) sẽ có hiệu lực và ràng buộc đối với Khách hàng. Đại lý cũng có quyền không chấp nhận bất kỳ yêu cầu nào từ Khách hàng mà không đưa ra bất kỳ lý do gì.

 3. Khách hàng đồng ý chịu hoàn toàn và chịu trách nhiệm cá nhân về việc thanh toán hợp lệ cho mọi yêu cầu mua vé được đặt trong TKDT.

 4. Khách hàng đồng ý rằng các bộ số của mình không phụ thuộc vào bất kỳ quan điểm, đề xuất, khuyến nghị hoặc thông tin nào được đưa ra bởi phiên bản web trên điện thoại và/hoặc ứng dụng của Đại lý. Trong mọi trường hợp, Khách hàng đồng ý không giữ Đại lý (dù trực tiếp hay gián tiếp) chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà Khách hàng phải gánh chịu do phụ thuộc vào những quan điểm, đề xuất, khuyến nghị hoặc thông tin đó.

 5. Khách hàng không được tham gia hoặc cố gắng tham gia vào bất kỳ nỗ lực mua vé hoặc việc sử dụng TKDT bằng các phương pháp, phương tiện hoặc cách thức không được Đại lý dự định hoặc cho phép, bao gồm nhưng không giới hạn việc đặt mua vé từ (các) tài khoản không phải là TKDT của Khách hàng, hoặc cho phép các bên thứ ba mua vé bằng TKDT của Khách hàng. Nếu vi phạm quy định này xảy ra, Đại lý sẽ có quyền từ chối, ngừng hoặc hủy bỏ bất kỳ vé XSTC nào được đặt qua dịch vụ Vietlott SMS và chấm dứt TKDT của Khách hàng.

 6. Khách hàng đồng ý rằng Đại lý có thể thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của mình, như Đại lý có được thông qua các thủ tục đăng ký TKDT, theo Luật An toàn thông tin mạng năm 2015 và Chính sách bảo mật của Đại lý được đăng tải công khai trên website, cho các mục đích sau:

   a. Xử lý hồ sơ mở TKDT;

   b. Quản trị TKDT;

   c. Tuân thủ các nghĩa vụ theo luật định và quy định của Đại lý, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc điều tra gian lận, chống rửa tiền;

   d. Thực hiện các chương trình khảo sát, điều tra, thu thập phản hồi khách hàng;

   e. Đối với các đối tác mà Đại lý xem xét cho là phù hợp với mục đích cung cấp dịch vụ cho TKDT hoặc vận hành TKDT được nêu ở đây, bao gồm Đại lý ủy quyền hoặc đơn vị hợp tác nào có thể đồng ý thực hiện các công việc hoặc dịch vụ của TKDT hoặc cung cấp bất kỳ dịch vụ nào cho Khách hàng; và Các mục đích có liên quan hợp lý đến điều đã nêu trên;

 7. Đại lý đảm bảo rằng họ được quyền cung cấp dịch vụ Vietlott SMS một cách hợp pháp theo quy định của Vietlott.

 8. Tùy thuộc vào tình trạng truy cập, Khách hàng có thể sử dụng phiên bản web trên điện thoại và/hoặc ứng dụng của Đại lý để truy cập lịch sử giao dịch của TKDT trong tối đa 30 ngày. Đại lý sẽ chỉ lưu giữ lịch sử giao dịch và thông tin của TKDT trong tối đa 5 năm.

 9. Đại lý sẽ không chịu trách nhiệm trước Khách hàng về bất kỳ sự thất bại, sai sót hoặc chậm trễ nào từ các kết quả xuất vé và/hoặc sai sót của Vietlott dẫn đến tổn thất cho Khách hàng.

 10. Đại lý sẽ không chịu trách nhiệm trước Khách hàng về bất kỳ sự thất bại, sai sót hoặc chậm trễ nào từ các giao dịch ngân hàng khó khăn và/hoặc sai sót dẫn đến tổn thất cho Khách hàng. Hơn nữa, Đại lý sẽ có quyền ghi nợ với Khách hàng cho bất kỳ khoản thiếu hụt hoặc số tiền nào còn nợ Đại lý phát sinh từ các sai sót do Đại lý cam kết, mà không cần thông báo trước cho Khách hàng về việc ghi nợ đó và Đại lý sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với Khách hàng đối với chúng.

 11. Đại lý sẽ không chịu trách nhiệm trước Khách hàng về bất kỳ tổn thất nào phải chịu hoặc chi phí phát sinh do bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào của Đại lý trong việc triển khai bất kỳ hệ thống tự loại trừ nào liên quan đến Khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ sai sót nào kích hoạt lại Tài khoản hoặc bất kỳ lỗi nào trong việc khóa Tài khoản hoặc ngăn Khách hàng đặt cược mặc dù hệ thống tự loại trừ đó đang có hiệu lực.

 12. Liên quan đến việc Khách hàng sử dụng bất kỳ nền tảng liên lạc từ xa nào của Đại lý (bao gồm nhưng không giới hạn ở các trang web, ứng dụng phần mềm di động và dịch vụ điện thoại của Đại lý), Khách hàng đồng ý rằng Đại lý sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào hoặc thiệt hại liên quan đến bất kỳ lỗi hoặc thất bại nào đối với thông tin hoặc dữ liệu được hiển thị trên hoặc được ghi lại qua các nền tảng đó, hoặc việc truyền tải bất kỳ dữ liệu nào qua các nền tảng đó, bất kể lỗi hoặc lỗi phát sinh do sự sơ suất của Đại lý, mặc định hay cách khác.

 13. Liên quan đến tính năng chat, Đại lý được miễn trừ trách nhiệm liên quan đến tính bảo mật của bất kỳ thông tin, hình ảnh mà Khách hàng chia sẻ trong phòng chat.

 14. Khách hàng thừa nhận rằng việc không tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện có thể khiến họ phải chịu trách nhiệm dân sự và/hoặc hình sự tùy thuộc vào điều khoản bị vi phạm và mức độ nghiêm trọng của vi phạm.

  1. Điều kiện đối với Khách hàng khi khiếu nại yêu cầu hoàn trả:

   a. Tài khoản thanh toán hợp lệ và là chủ dịch vụ;

   b. Yêu cầu phát sinh trong thời hạn giải quyết khiếu nại;

   c. Cung cấp cho Đại lý các chứng từ liên quan đến giao dịch kịp thời, chính xác, đầy đủ trong suốt quá trình xử lý;

   d. Chưa nhận được bất kỳ khoản hoàn trả nào hoặc giá trị thay thế liên quan đến việc thanh toán tại thời điểm Đại lý thông báo kết quả giải quyết khiếu nại và hoàn trả;

   e. Tuân thủ các hướng dẫn của Đại lý trong từng trường hợp cụ thể.

 2. Quy định hoàn trả: Các giao dịch hoàn trả hàng hóa, dịch vụ được thực hiện theo chính sách hoàn trả của các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán và Đại lý. Đại lý sẽ là đơn vị tiếp nhận yêu cầu của Khách hàng và phối hợp để xử lý./span>

 3. Xử lý khiếu nại yêu cầu hoàn trả

  a. Thực hiện theo quy định tại Mục này và Quy định xử lý khiếu nại tại Điều khoản sử dụng này;

  b. Trên cơ sở kết quả xử lý khiếu nại, Đại lý hoặc ĐVCNTT sẽ thực hiện hoàn trả cho Khách hàng.

 1. Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện là chủ sở hữu hợp pháp hoặc người được cấp phép hợp lệ của tất cả các quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm nhưng không giới hạn, bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng, tên thương mại và bí quyết) trong và đối với website, phiên bản web trên điện thoại và ứng dụng cùng tất cả nội dung của nó (bao gồm nhưng không giới hạn, phần mềm và chương trình, tệp, video, âm thanh, âm nhạc, hình ảnh, hình ảnh, ảnh chụp, đồ họa, hoạt ảnh, hình ảnh, văn bản và phần mềm).

 2. Khách hàng cam kết không sao chép, phân phối, khai thác, giao tiếp, đảo ngược thiết kế, dịch ngược, tháo rời, sửa đổi, dịch hoặc điều chỉnh bất kỳ nội dung, mã nguồn, thiết kế và bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào khác liên quan đến website, phiên bản web trên điện thoại và/hoặc ứng dụng và nội dung của nó, ngoại trừ trong các trường hợp sau :

   a. trong phạm vi mà các hành vi đó được yêu cầu cho việc sử dụng hợp pháp và hợp lý website, phiên bản web trên điện thoại và/hoặc ứng dụng;

   b. với sự cho phép bằng văn bản của Đại lý; hoặc là trong phạm vi cho phép của bất kỳ luật hiện hành nào.

  1. Giới thiệu

    VietlottSMS cam kết bảo vệ chống lại các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến tính toàn vẹn, bảo mật và quyền riêng tư của khách hàng. Các cuộc tấn công mạng đối với các hệ thống và sản phẩm dịch vụ không ngừng phát triển do đó vai trò của các nhà nghiên cứu bảo mật bên ngoài tổ chức là vô cùng quan trọng. Vì vậy, chúng tôi đưa ra chính sách tiếp nhận các báo cáo về bảo mật cho hệ thống VietlottSMS. Chính sách này áp dụng cho tất cả các khách hàng của VietlottSMS cũng như các nhà nghiên cứu bảo mật bên ngoài tổ chức.

 2. Phạm vi

    Chính sách được áp dụng cho tất cả các lỗ hổng được tìm thấy trong môi trường của VietlottSMS không giới hạn các trang web, api bị lộ, ứng dụng di động,… Bất kỳ lỗ hổng nào được phát hiện, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 3. Chính sách

   a) Mục đích: giữ thông tin hoặc dữ liệu không bị tiết lộ hoặc truy cập bất hợp pháp.

   b) Nếu bạn là một nhà nghiên cứu bảo mật và đã phát hiện ra một lỗ hổng trong bất kỳ dịch vụ nào của VietlottSMS, vui lòng thông báo để giúp đội ngũ của chúng tôi xử lí và hoàn thiện hệ thống.

   c) Bạn có thể hỗ trợ chúng tôi bằng cách:

     a. Đảm bảo rằng lỗ hổng không bị tiết lộ công khai bằng bất kỳ hình thức nào.

     b. Gửi thông tin về lổ hổng cho chúng tôi

     c. Cho phép chúng tôi liên hệ qua email hoặc số điện thoại (nếu có thể)

     d. Cung cấp đầy đủ các thông tin giúp chúng tôi giải quyết vấn đề nhanh nhất có thể

   d) Chúng tôi(Vietlottsms) sẽ xác nhận, phản hồi và khắc phục các lỗ hổng được tiết lộ theo cam kết của chúng tôi về bảo mật và quyền riêng tư.

   e) VietlottSMS (cam kết) sẽ không thực hiện bất kỳ hành động pháp lý, đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập vào dịch vụ của những người dùng phát hiện và báo cáo các lỗ hổng theo chính sách này.

   f) VietlottSMS đảm bảo tất cả các quyền hợp pháp của mình trong trường hợp có bất kỳ sự sai phạm nào.

 4. Nguyên tắc thử nghiệm

   Trong mọi trường hợp, bạn không được phép truy cập, tải xuống hoặc sửa đổi dữ liệu nằm trong bất kỳ tài khoản nào khác ngoài tài khoản của bạn. Các hành vi không được phép thực hiện:

     - Thực thi hoặc cố gắng thực hiện bất kỳ cuộc tấn công từ chối dịch vụ nào vào hệ thống

     - Cố ý đăng, truyền, tải lên, liên kết đến, gửi hoặc lưu trữ bất kỳ phần mềm độc hại nào.

     - Thử nghiệm theo cách có thể làm suy giảm hoạt động của các dịch vụ

     - Kiểm thử các ứng dụng, trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba tích hợp và liên kết với các dịch vụ của VietlottSMS

     - Kiểm thử vật lý

     - Tấn công Social Engineering

     - Lan truyền thư rác.

 5. Nguyên tắc báo cáo.

   Các nhà nghiên cứu bảo mật có thể chia sẻ thông tin chi tiết về bất kỳ lỗ hổng bị nghi ngờ nào với VietlottSMS bằng cách gửi chúng qua email tới cskh@vietlottsms.vn Vui lòng không tiết lộ công khai những thông tin này khi chưa có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản từ VietlottSMS.

 6. Quyền riêng tư.

   Khi các nhà nghiên cứu gửi báo cáo cho VietlottSMS nghĩa là họ cũng đồng ý cho chúng tôi lưu trữ tên và chi tiết liên hệ của họ. VietlottSMS cam kết không tiết lộ thông tin của các nhà nghiên cứu khi chưa có sự đồng ý dưới bất kỳ hình thức nào.

 7. Cam kết của chúng tôi.

   Nếu một báo cáo lỗ hổng được xác định tuân thủ theo chính sách này, VietlottSMS cam kết kịp thời tiếp nhận thông tin và phản hồi nhanh nhất về quá trình làm việc tiếp theo.


     Trân trọng,

     VietlottSMS.

 1. Khách hàng hiểu rằng đăng ký TKDT thành công đồng nghĩa với việc khách hàng đồng ý nhận truyền thông từ Đại lý liên quan đến dịch vụ Vietlott SMS qua các phương thức: email, SMS, điện thoại của Đại lý.

 2. Nếu bất kỳ điều khoản hoặc điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện này được coi là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, hiệu lực hoặc khả năng thực thi của phần còn lại của Điều khoản và Điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng.

 3. Việc Đại lý không thực thi bất kỳ lúc nào các quy định của các Điều khoản và Điều kiện này hoặc bất kỳ quyền nào đối với các điều khoản đó sẽ không được coi là từ bỏ các quy định hoặc quyền đó, hoặc theo bất kỳ cách nào ảnh hưởng đến hiệu lực của các Điều khoản và Điều kiện.

 4. Khách hàng không được và sẽ không chuyển nhượng toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào quyền lợi của mình trong TKDT cho bất kỳ bên nào khác.

 5. Đại lý có quyền sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này theo thời gian sau khi thông báo trên website. Bản sao của các Điều khoản và Điều kiện hiện tại có sẵn để kiểm tra tại các điểm giao dịch của Đại lý. Đại lý cũng sẽ thông báo cho Khách hàng thông qua địa chỉ email do Khách hàng cung cấp. Khách hàng có trách nhiệm đọc và hiểu các Điều khoản và Điều kiện này và bất kỳ sửa đổi nào được thực hiện theo đó.

 6. Trong trường hợp có xung đột giữa các Điều khoản và Điều kiện này và bất kỳ Quy định tham gia dự thưởng nào, thì các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được ưu tiên áp dụng trừ khi có quy định rõ ràng khác trong (các) Quy định tham gia dự thưởng xung đột.

 7. Đại lý có quyền thêm hoặc ngừng bất kỳ sản phẩm nào được cung cấp vào từng thời điểm theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình.

 8. Bất kỳ thông báo hoặc liên lạc nào khác theo yêu cầu của Thỏa thuận này do Khách hàng đưa ra sẽ được gửi bằng văn bản cho Đại lý trừ khi được nêu rõ ràng trong Điều khoản và Điều kiện này. Tất cả các thông báo và thông tin được Đại lý đăng trên website, phiên bản web trên điện thoại và/hoặc ứng dụng sẽ được coi là Khách hàng đã đọc. Nếu Khách hàng tiếp tục duy trì hoặc sử dụng TKDT sau khi các sửa đổi đã được đăng trên trang web của Đại lý, Khách hàng được coi là đã chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện sửa đổi.

 9. Người không phải là một bên của Thỏa thuận này giữa Khách hàng và Đại lý theo các Điều khoản và Điều kiện này, sẽ không có quyền theo quyền của các bên thứ ba theo pháp luật quy định.