SẢN PHẨM BINGO18

1.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM BINGO18


Bingo18 là sản phẩm xổ số quay nhanh liên tục 10 phút/ kỳ với 96 kỳ quay mỗi ngày, được phát hành độc quyền duy nhất trên Vietlott SMS. Chỉ từ 10.000 đồng/vé, khách hàng có cơ hội trúng thưởng với giá trị gấp 120 lần giá trị dự thưởng.

Xem hướng dẫn chơi TẠI ĐÂY..


2.

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG


1. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi 1 Số Trùng:

a) Gồm nhiều hạng giải thưởng và quay số 3 lần trong 01 kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 3 số kết quả, mỗi số lấy trong tập hợp các số từ 1 đến 6.

b) Cơ cấu giải thưởng cho một vé tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, cụ thể như sau:

Cách chơi Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (đồng) Lượt TGDT tối đa/kỳ quay
Kết quả quay số có một số 1 12.000
Chọn Số 1 Kết quả quay số có hai số 1 20.000 50.000
Kết quả quay số có ba số 1 30.000
Kết quả quay số có một số 2 12.000
Chọn Số 2 Kết quả quay số có hai số 2 20.000 50.000
Kết quả quay số có ba số 2 30.000
Kết quả quay số có một số 3 12.000
Chọn Số 3 Kết quả quay số có hai số 3 20.000 50.000
Kết quả quay số có ba số 3 30.000
Kết quả quay số có một số 4 12.000
Chọn Số 4 Kết quả quay số có hai số 4 20.000 50.000
Kết quả quay số có ba số 4 30.000
Kết quả quay số có một số 5 12.000
Chọn Số 5 Kết quả quay số có hai số 5 20.000 50.000
Kết quả quay số có ba số 5 30.000
Kết quả quay số có một số 6 12.000
Chọn Số 6 Kết quả quay số có hai số 6 20.000 50.000
Kết quả quay số có ba số 6 30.000

- Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất tương ứng với mỗi cách chơi.

- Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.


2. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi 2 Số Trùng Nhau:

a) Cách chơi 2 Số Trùng Nhau dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi 1 Số Trùng để xác định giải thưởng.

b) Cơ cấu giải thưởng cho một vé tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, cụ thể như sau:


Cách chơi Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (đồng) Lượt TGDT tối đa/kỳ quay
Chọn hai số 1 Kết quả quay số có ít nhất hai số 1 75.000 50.000
Chọn hai số 2 Kết quả quay số có ít nhất hai số 2 75.000 50.000
Chọn hai số 3 Kết quả quay số có ít nhất hai số 3 75.000 50.000
Chọn hai số 4 Kết quả quay số có ít nhất hai số 4 75.000 50.000
Chọn hai số 5 Kết quả quay số có ít nhất hai số 5 75.000 50.000
Chọn hai số 6 Kết quả quay số có ít nhất hai số 6 75.000 50.000

- Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất tương ứng với mỗi cách chơi.

- Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.


3. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi 3 Số Trùng Nhau:

a) Cách chơi 3 Số Trùng Nhau dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi 1 Số Trùng để xác định giải thưởng.

b) Cơ cấu giải thưởng cho một vé tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:


Cách chơi Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (đồng) Lượt TGDT tối đa/kỳ quay
Chọn ba số 1 Kết quả quay số có ba số 1 1.200.000 6.000
Chọn ba số 2 Kết quả quay số có ba số 2 1.200.000 8.000
Chọn ba số 3 Kết quả quay số có ba số 3 1.200.000 8.000
Chọn ba số 4 Kết quả quay số có ba số 4 1.200.000 8.000
Chọn ba số 5 Kết quả quay số có ba số 5 1.200.000 8.000
Chọn ba số 6 Kết quả quay số có ba số 6 1.200.000 6.000
Ba số bất kỳ Kết quả quay số có ba số trùng nhau bất kỳ 200.000 25.000

- Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất tương ứng với mỗi cách chơi.

- Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.


4. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi Cộng tổng:

a) Cách chơi Cộng tổng dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi Trùng 1 Số để xác định giải thưởng.

b) Cơ cấu giải thưởng cho một vé tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:


Cách chơi Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (đồng) Lượt TGDT tối đa/kỳ quay
Tổng 3 Tổng kết quả ba lần quay số là 3 1.200.000 10.000
Tổng 4 Tổng kết quả ba lần quay số là 4 400.000 25.000
Tổng 5 Tổng kết quả ba lần quay số là 5 200.000 25.000
Tổng 6 Tổng kết quả ba lần quay số là 6 120.000 50.000
Tổng 7 Tổng kết quả ba lần quay số là 7 80.000 50.000
Tổng 8 Tổng kết quả ba lần quay số là 8 55.000 50.000
Tổng 9 Tổng kết quả ba lần quay số là 9 47.000 50.000
Tổng 10 Tổng kết quả ba lần quay số là 10 44.000 50.000
Tổng 11 Tổng kết quả ba lần quay số là 11 44.000 50.000
Tổng 12 Tổng kết quả ba lần quay số là 12 47.000 50.000
Tổng 13 Tổng kết quả ba lần quay số là 13 55.000 50.000
Tổng 14 Tổng kết quả ba lần quay số là 14 80.000 50.000
Tổng 15 Tổng kết quả ba lần quay số là 15 120.000 50.000
Tổng 16 Tổng kết quả ba lần quay số là 16 200.000 25.000
Tổng 17 Tổng kết quả ba lần quay số là 17 400.000 25.000
Tổng 18 Tổng kết quả ba lần quay số là 18 1.200.000 10.000

- Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất tương ứng với mỗi cách chơi.

- Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.


5. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi Lớn Hòa Nhỏ:

a) Cách chơi Lớn Hòa Nhỏ dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số để xác định giải thưởng.

b) Cơ cấu giải thưởng cho một vé tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:


Cách chơi Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (đồng) Lượt TGDT tối đa/kỳ quay
Nhỏ Tổng kết quả ba lần quay số từ 3 đến 9 15.000 50.000
Hòa Tổng kết quả ba lần quay số là 10 hoặc 11 20.000 50.000
Lớn Tổng kết quả ba lần quay số từ 12 đến 18 15.000 50.000

- Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất tương ứng với mỗi cách chơi.

- Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.